Stalna borba izmedju dobra i zla na zemlji

Na zemlji se stalno vodi borba izmedju dobra i zla. Ona je neprekidna fizička i umna borba protiv mislenih sila palih duhova. Veru sačuvaj, Gospod će pomoći!

 

O BORBI IZMEĐU DOBRA I ZLA

Borba izmedju dobra i zla - veru sačuvaj - freska Pakao

Zašto se protivimo volji Božijoj? Zato što smo u ratu duhovnom…

Život ovde na zemlji je neprekidna fizička i umna borba. Rat je prvo misleni, pa kad više ne možemo mislima, onda se obračunavamo medju sobom. Mi smo u takvom stanju na zemlji i mislimo da se mi borimo za veru. Mi kao jedinke ništa ne možemo da učinimo za veru, nego samo ako se ujedinimo u jedno, onda je to snaga i moć. Mi smo dužni da se borimo, jer smo deca padših roditelja i naši neprijatelji, mislene sile, nas stalno odvode sa pravog puta. Neprijatelj već malu decu uči da se protive roditeljima. Zna neprijatelj dobro da će, ako se još kao deca protive roditeljima, lako upravljati s njima celog života i biće njegovi.

Nedavno su mi došli majka i otac sa svojom devojčicom od deset, najviše dvanaest godina. Kažu oni detetu da mi ispriča šta joj se dešava.

Ona kaže: „Ja volim svoga tatu i svoju mamu, jer oni mene mnogo vole. Ja njih mnogo volim ali ne znam što mi u glavu stalno dolazi misao da se protivim mami i tati i da ih ne slušam iako to neću da radim. Ja hoću da slušam i mamu i tatu ali nemam mira.“

Vidite šta rade duhovi pod nebom! Zato se mi stalno borimo da ojačamo našu veru, a sile pod nebom stalno uznemiravaju naše misli. Jednog je podvižnika dvanaest godina morila misao da nema Boga. Podvižnik koji se u samoći podvizavao pa ga je ipak mučila takva misao i čitavih dvanaest godina borio se sa duhovima. No Gospod je znao koliko on može da izdrži pa je dopustio da ga takve misli napadaju danju i noću!

Zbog svega toga je rat i borba između dobra i zla. Mi želimo da budemo dobri, a duhovi pod nebom ne žele da mi imamo ni jednu dobru osobinu nego samo negativne osobine. Eto, zbog toga mi ratujemo. Mi sami ne možemo da ratujemo, Gospod je naš Ratnik, naš Zaštitnik, jer mi sami možemo samo iskreno potražiti pomoć od Gospoda pa će nam Gospod pomoći.

Naš misleni rat nije u telu i krvi nego sa duhovima pod nebom. Apostol Pavle kaže: „Dobar rat izratovah, veru sačuvah.“

Zbog toga mi moramo neprestano pripadati Gospodu i Presvetoj Majci. Moramo da molimo Gospoda da nas udostoji da i mi Njega ljubimo tako kao što je Presveta Majka ljubila anđele i Svete. Jer Gospod je moćan i silan da nam u tome pomogne, da nas takvima učini. On i želi da nas ima takve i da ostanemo vo vijeki vijekova i kroza sva vremena u večnosti u Njegovoj ljubavi i zagrljaju.

Ima ljudi koji su od rođenja krotki, blagi i dobri. To je i sva njihova nagrada od Boga. Mnogo je više u svetu žustrih i tvrdovratih ljudi koji moraju proći kroz mnoge nevolje, ali koji sa svakom pobedom koju zadobiju nad zlom u sebi, primaju radost kao divnu Božiju nagradu.

 

Izvor: Duhovne pouke srpskom narodu – otac Tadej