Datumi razaranja Beograda – svetska prestonica koja je najviše puta rušena

Turistički vodiči po Beogradu u svojim prezentacijama pominju podatak da je Beograd svetska prestonica koja je najviše puta razarana u istoriji sveta. Datumi razaranja Beograda

 

 

Datumi RAZARANjA Beograda

Nećemo ići u daleku prošlost već od Hristovog rođenja kada je Beograd pod vlašću varvarskog plemena Singi.

Hram Svetog Save - photo by Vlada Marinković Datumi razaranja Beograda - svetska prestonica koja je najviše puta rušena

91 g. Singidunum je rimski vojni logor sa IV Flavijevom legijom.

441. Huni ruše Singidunum.

posle 450. Singidunum je pod vlašću Sarmata.

oko 470. Istočni Goti proteruju Sarmate iz grada.

488. Gepidi osvajaju Singidunum.

504. Goti zauzimaju grad , ali mirovnim ugovorom…

510. … grad pripadne Vizantiji.

535. Vizantijski car Justinijan I obnavlja Singidunum.

584. Avari osvajaju i razaraju antički Singidunum.

592. Vizantija ga je povratila.

596. Avari ruše bedeme grada, ali je vizantijska vojska zadržala grad.

oko 630. Sloveni osvajaju Singidunum.

827. Bugari preuzimaju vlast nad tvrđavom.

878. Javlja se grad sa slovenski imenom – BEOGRAD .

896. Ugarska vojska napada Beograd.

971. Vizantija osvaja Beograd , a od Vizantije … 976. … preuzima ga car Samuilo.

1018. Car Vasilije II ruši makedonsko carstvo i Beograd opet postaje vizantijski.

1071. Ugarska opseda Beograd.

1072. Vizantija preuzima Beograd .

1096. Ugarska vojska razara Beograd ali ga je Vizantija zadržala.

1127. Mađarski kralj Stevan II ruši Beograd i njegovim kamenom gradi Zemun.

1154. Vizantijski car Manojlo I uzvraća istom merom. Ruši Zemun i beogradskim kamenom ponovo gradi Beograd.

1182. Ugarska napada i pljačka Beograd.

1185. Vizantija povratila Beograd – diplomatskim putem.

1230. Beograd je u sastavu Bugarske.

1232. Grad pripada Ugarskoj.

1284. Srbski kralj Dragutin dobio je od ugarskog kralja vlast nad Beogradom , i tako Beograd po prvi put postaje SRBSKI.

1316. Kralj Milutin oružano osvaja Beograd.

1319. Ugarski kralj osvaja i spaljuje Beograd.

1382. Protivnici ugarske krune – braća Horvati – osvajaju Beograd.

1386. Ugarska je povratila Beograd.

1403. Despot Stefan Lazarević dobija od ugarskog kralja vlast nad Beogradom. Obnovio je tvrđavu i gradsko naselje i učinio ga SRBSKOM PRESTONICOM.

1427. Ugarska preuzima Beograd.

1440. Turska napada Beograd, ali će grad (uz velika razaranja) biti odbranjen.

1456. Ugarska i krstaška vojska odbraniće Beograd od turske vojske. Grad je razrušen.

1521. Ugari predaju Beograd Turcima.

1688. Austrija preotima Beograd od Turaka.

1690. Turci isteruju Austrijance iz Beograda .

1717. Austrijska vojska osvaja Beograd .

1739. Turci vraćaju Beograd.

1789. Austrijanci su ponovo u Beogradu , ali ga …

1791. … ustupaju Turcima mirnim putem .

1806. Srbski ustanici zauzimaju Beograd koji postaje centar nove Srbije.

1813. Turci ponovo zauzimaju Beograd.

1830. Sultanov hatišerif o autonomiji Srbije.

1867. Mihailu Obrenoviću predati ključevi Beograda.

1878. Na Berlinskom kongresu priznata nezavisnost Srbije.

1882. Srbija postaje Kraljevina , a Beograd prestonica.

1914. Austrijska vojska ulazi u Beograd i ostaje samo tri meseca, da bi … oktobra 1915. … ponovo ušla i ostala tri godine.

1918. Prvog novembra Beograd opet postaje Srbski, ali decembra iste godine postaje jugoslovenski.

1941. Nemci bombarduju Beograd 6. i 7. aprila, i 12. aprila ulaze u njega tako razrušenog.

1944. Amerikanci bombarduju Beograd.

1992. Beograd postaje glavni grad – Savezne republike Jugoslavije

1999. Nato bombarduje Beograd.

2003. Beograd postaje glavni grad – Državne zajednice Srbije i Crne Gore.

od 21. maja 2006. Beograd je ponovo glavni grad Srbije.

————————

I kako despot Stefan Lazarević – “Srbski Nostradamus“ reče: “ŠTA ĆE S NAMA BITI DO POŠLjETKA“

Sočinjenije: hadži Milan Arsenović