Kaput

.

Kaput - pjesma Branislav Makljenović

Kaput mi je tijesan, predug,
Olovno nebo odozgo pilji.
Uzmi me za ruku i zavrti krug,
Prepoznaćemo se u nekoj špilji.

U uglu oka stoji šuma,
Debljinu dobija od klade.
Bose noge hodaju linijom kuma,
Sve što imam, baš ti mi dade.

Pada noć niz otežala ramena,
Teret se smjestio na leđima.
Tvoje riječi sikte preko kamena,
I čine nas zauvjek tuđima.

Kaput mi tijesan, predug,
Kako da ga skratim.
Uzmi me za ruku, zavrti krug,
I pusti danas, neka patim.

 

 

Branislav Makljenović