Muzičko delo marš – Najpoznatiji marševi klasične muzike

Marševi su veoma popularne kompozicije klasične muzike i često se izvode. Marš je muzičko delo pisano za razne namene

 

Muzičko delo marš - Najpoznatiji marševi klasične muzike

Slovenski marš Petra Iljiča Čajkovskog u B duru nastao je 1876. u Moskvi, a pisan je povodom humanitarnog koncerta za žrtve rata između Srbije i Turske.

httpv://www.youtube.com/watch?v=YwqdOhF6LhE

 

 

Radecki marš, opus 228. komponovao je Johan Štraus 1848. a u čast feldmaršala Jozefa Radeckog. Ovaj marš ubrzo je postao popularan među vojnicima zbog svog borbenog karaktera. Štrausu je naručeno da ovaj marš napiše povodom pobede maršala Radeckog u bici kod Custoza.

httpv://www.youtube.com/watch?v=FHFf7NIwOHQ

 

 

Marš na Drinu je srpski patriotski marš koji je komponovao Stanislav Binički za vreme Prvog svetskog rata a u čast svom omiljenom komandantu vojske Srbije koji je poginuo u Cerskoj bici. Marš na Drinu je postao izuzetni popularan nakon rata i simbol je srpskog otpora.

httpv://www.youtube.com/watch?v=XNLrvu3VPIU

 

 

Put na gubilište (Marche au supplice) je zapravo četvrti stav Berliozove Fantastične simfonije koja je programskog karaktera. Kroz svih 5 stavova simfonije javlja se jedna ista tema, idée fixe, ali na različite načine, i svaki stav ima svoju priču. U ovom stavu umetnik veruje da je njegova ljubav neuzvraćena i truje se opijumom. Međutim, doza nije dovoljna, te on pada u san sličan transu i ima viziju da je usmrtio svoju ljubavnicu, da je osuđen na smrt, da ga vode na gubilište a on gleda sopstvenu smrt. Marš je brilijantno napisan i u njemu se smenjuju različiti karakteri a muzika i nas uvodi u svet iluzija.

httpv://www.youtube.com/watch?v=sBBlXMMJ8Rg

 

 

Posebnu kategoriju predstavljaju posmrtni marševi. Uvek su pisani u molu i svečanog su karaktera. Jedan od najpoznatijih je Šopenov koji je, u stvari, treći stav njegove sonate br. 2 opus 35. u b molu.

httpv://www.youtube.com/watch?v=ido55uT5U0k

 

 

Aleksandra Popović

www.wonderstrings.com