Politika našeg doba i mentaliteta naroda i medija

Jovan Dučić analizira medije u Srbiji u doba kada nastaje dnevni list Politika. Tabloidi, žuta štampa, klevetanje i vredjanje po medijima su fenomen kako funkcioniše politička scena Srbije tada i sada

 

Politika našeg doba i mentaliteta

O tom dobu, okolnostima u kojima nastaje Politika, i samoj Politici, ovako svedoči Jovan Dučić u svom eseju objavljenom u Politici u januaru 1924 :

„… Jer u vremenu u kome su (braća Ribnikar – prim.) držali pero u ruci, naša književnost i novinarstvo životarili su – prva u idili, a drugo u intrigi. Bilo je listova koji su širili tako ružan ton i prostački izraz da je novinarstvo rušilo društvo i trovalo porodice; ono je udarilo na čast prvih ljudi i najboljih građana; svojim odvratnim rečenicama otrovalo je bilo vazduh u Skupštini i postalo jezik sina sa ocem. Sve je bilo moguće reći bez konsekvencija, i najzad se primiti bez gnušanja. Zbog naše štampe, u jedno doba život je u našoj zemlji postao uzak i gorak, i srpski novinar bio je postao užas srpskog građanina. Jedna stara engleska hronika kaže da je u jednom velikom domu u Londonu držano veče, i dodaje s dubokim čuđenjem da je na njemu prisustvovao i jedan engleski novinar. Zatim kaže: ’Što je najstrašnije, prisustvovala je i njegova žena!’

Tada su prvi ljudi u našem žurnalizmu posvednevno bacali jedan drugom u lice pogrde i sumnjičenja koja su bila nedostojna i poslednjeg građanina. Niko nije bio siguran za svoje ime, i bilo je ljudi koji su platili životom te vendete bezimenih i maskiranih neprijatelja. Ne navodim ovde, iz bola za njima, ono nekoliko velikih ljudi koji su bili dotučeni od ondašnje štampe.

Politika je došla u to doba. Nju su pokrenuli dvojica novih i dobro školovanih ljudi. Oko njih su se odmah okupili prvi ljudi iz naše književnosti i nauke. S njom se odmah rodio interes za sve što je u politici bilo široko nacionalno; prvi put se interesovalo za sve što je bilo hrvatsko i slovenačko; Bosna i Maćedonija dobile su u tom listu svoj organ pred nacijom i stranim svetom. Politika je brzo postala izvor svih informacija za stranu diplomaciju u Beogradu i tuđu štampu po celom svetu. Setimo se doba Forgana i Fridjunga. Pešta i Beč su se obarali na Politiku najtežim optužbama, i upirali prstom na taj list da bi dokazali da Srbija hoće da pravi Jugoslaviju.

Politika je bila jedan čitav novi smisao. Mnogi su u Beogradu smatrali uljudni gospodski ton toga lista kao dokaz neborbenosti njegovih urednika; njihovu nepristrasnost, kao dokaz njihovog trgovačkog oportunizma; njihov široki nacionalizam, kao dokaz njihovog neinteresovanja za takozvana goruća pitanja; njihovo negovanje književne kritike i književnog podliska, kao visokoparnost i nadriknjištvo; njihovo izbegavanje pogrda, kao nepoznavanje nacionalnih retkosti i slikovitih mesta! Ali je većina – uvek naša mudra i poštena većina – brzo osetila šta je Politika donela sobom. Kulturni krugovi brzo su osetili da će taj novi list uspeti da se nametne u takoj jednoj sredini beznadežnih građana koji su napadani od razbojnika na peru i varoških hajduka. Rodila se nada da će da preinači sama Politika ceo ton u našem žurnalizmu.”

Izvor:  SEDAM SLOVA, OD DRVETA DO PIKSELA