Travnjaci, tepih trava i kako se pravi travnjak nalik na engleski travnjak

Travnate površine i Engleski travnjak. Travnjaci parkovskog tipa, za bašte i za sportske terene. Sejanje i postavljanje livadskog ili gajenog busena – tepih trava. Formiranje i održavanje travnjaka

 

 

Travnjak

Travnjak je sastavni deo svake zelene površine. Travnate površine mogu biti manje ili veće, ali u svakom slučaju njihov izgled će dati pravu ocenu čitave zelene površine. Kod nas se koriste termini travnjak, travnate površine, engleski travnjak i slično. Po našem mišljenju Engleski travnjak je samo uslovna posledica koja vuče izgledom na engleski travnjak, koji se naravno uzgajaju u Engleskoj.

Travnjaci, tepih trava i kako se pravi travnjak kao engleski travnjak

Prava podela za travnjake jeste na travnjake parkovskog tipa, dvorišta ili bašte i travnjaci za sportske terene. Travnjaci parkovskog tipa predstavljaju reprezentativan travnjak neke Javne zelene površine ili parka. Travnjaci za dvorišta i bašte su travnjaci koji zahtevaju istu količinu ljubavi i nege kao i svi drugi travnjaci, a njihovo formiranje i kasniji izgled upravo zavise on njihovih korisnika tj. vlasnika. Travnjaci za sportske terene se dele u zavisnosti od namene, a kao posebna vrsta travnjaka jesu travnjaci za golf terene. U momentu opredeljenja za formiranje travnjaka moraju se poštovati i odredjene pravila. Osnovna dva načina koja se najviše koriste kod nas, jesu formiranje travnjaka setvom smeše trava ili postavkom travnatog busena.

Kako se sadi trava – Sejani travnjak

Za dobar travnjak je potreban sloj od oko 15-20 cm kvalitetne zemlje. Ukoliko u svom budućem vrtu nemate takvu, preporučuje se da na očišćen teren nasipate novu kvalitetnu zemlju. Najbolje je kad se teren očisti grubo. Celokupnu površinu travnjaka preorati motorkultivatorom. Iza kultiviranja, zemlju grabuljama poravnati i posaditi seme trave.

Pri izboru semena treba obratiti pažnju, da li će se površine često upotrebljavati, gaziti ili će biti samo ukrasni deo vrta, to je važno jer postoje vrste trava koje dobro podnose često gaženje. Nakon setve grabuljama treba promešati zemlju sa semenom. Zemlju treba povaljati da seme bude oko 1- 2 cm duboko. Nakon ovog procesa idealno je povaljati površinu valjkom (ručnim ili mašinskim), koji će obezbediti ravni površinu i ubaciti seme ispod površine zemlje – tla. Na kraju, zasejanu travu treba zalivati i ona će nići za 7-15 dana. Korov koji se pojavi uz travu treba odmah obavezno pleviti.

Najvažniji deo u formiranju travnjaka sejanjem jeste održati vlažnost zemlje tj semena i ne dozvoliti da se na površini zemlje uhvati pokorica. U tom slučaju sejanje nije uspelo i potrebno je sve raditi iz početka. U momentu nicanja trave pojaviće se “prazni delovi” (rupe bez trave). Potrebno je sačekati izvestan broj dana kako bi se omogućilo da svo seme nikne jer je smeša sastvaljena od više vrsta semena koje ima i različito vreme klijanja – nicanja.

Prvo što se na površini travnjaka pojavi je ljulj, a kasnije i ostale vrste. U slučaju da se i posle 10-15 dana rupe nisu popunile, prelazi se u podsejavanje, kako bi se oformio gust i ravnomerno razvijen travnjak.Prvo košenje travnjaka se vrši lakom kosilicom (oštrih noževa), kako ne bi došlo do kidanja travnih vlasi i to kada je visina 10-ak cm. Kosilice obično imaju dva ili tri položaja noževa, pa se za prvo košenje preporučuje košenje na najveću visinu ili prvi – gornji položaj noževa. Naravno mora da se napomene da je u procesu formiranja travnjaka, plevljenje od izrazite važnosti, jer za svo vreme nicanja trave pojavljuje se i korov koji treba izvaditi, a u momentu kada trava ojača, ona će se sama boriti za vlast na površini. Proces formiranja travnjaka sejanje smeše trava je dosta spor proces i onima koji nemaju mnogo vemena i živaca preporučuje se gotova busen trava.

Tepih travnjaci i busen trava

Posle formiranja tepih travnjaka dobijamo gotovu i lepu zelenu površinu. Kod nas se mogu naći dva oblika ili tipa busen trave, i to livadski i gajeni busen. Livadski busen je otporniji, koristi se za velike površine, površine u zaseni, ima manje zahteve za vodom, ali ima i mnogo drugih vrsta osim trave, pa se mora redovno kositi, pleviti, kako bi došao u stadium gajenog ili kultivisanog busena. Gajeni busen je kultivisan i gajen na površinama koje se neguju, redovno djubre i zalivaju, pa je njegov izgled reprezentativniji i u praksi dosta se više koristi. Pri formiranju ovakvog travnjaka, ista su pravila za zemljane radove, idealno ravna površina, usitnjena zemlja…. Postavka busena se radi redjanjem rolni (kao tepih), koje se po postavci valjaju valjkom, djubre i dosejavaju. Po postavci busen trave zalivanje je intenzivno sve do momenta ukorenjavanja busena o novu podlogu. U praksi se kaže da mora da pliva u vodi.

Nega i održavanje travnjaka

Lep, dobar i kvalitetan travnjak mora biti negovan. Želite li uživati u vlastitom travnjaku potrebno ga je stalno održavati i oko njega ozbiljno raditi. Na većini travnjaka događa se upravo problem zagušenosti zemlje, jer se s vremenom na zemlju natalože odumrle i odrezane travke koje zagušuju zemlju i onemogućuju kvalitetan dotok vode, hranjivih stvari i vazduha. U slučaju kada se desi zagušenost zemlje travnjaka počinje širenje mahovine i korova. Potrebno je travnjak i koren trave provetriti.

Provetravanje travnjaka je idealno vršiti jednom ili dva puta godišnje. Vrši se vertikulatorom ili aerautorom. Na ovaj način buše se rupe u travnjaku u koje ulazi vazduh, koji dopire do korena trave. Rupe se popunjavaju peskom i semenom. Postoje i mašine koje imaju noževe, koji podsecaju travnjak na dubinu 1-10 mm i na taj način mrtvu travu i korov izbacuju na površinu, koju treba po završenom procesu grabuljama očistiti.

Osim provetravanja travnjak je potrebno i prihranjivati minimalno jednom ili dva puta godišnje. Idealno je izvršiti djubrenje jednom u mesec dana. Svim biljkama potrebni su određeni sastojci za bolji rast i lepši izgled, zelena boja, gust i zdrav rast, a moguće je i dodavanje mineralnih đubriva ili sredstava za suzbijanje mahovine i slično. Ukoliko ima mogućnosti, djubrenje po poslednjem snegu ”tačnije pre njegovog otapanja, treba izvršiti Ureom, preko snega. Na ovaj način se trava ispod snega postepeno zagreva i spremna je za prve prolećne dane.

Prvo “prolećno”prihranjivanje travnjaka najbolje je obaviti u rano proleće pre kiše, pri čemu ne treba preterivati s đubrivom. Kasnije djubrenje treba vrsiti odredjenim vrstama veštačkih djubriva (KAN, NPK, UREA). Sa početkom godine januar, februar i mart koristi se Urea, sa početkom proleća koristi se Kan, a zatim u toplim delovima godine NPK djubrivo, zatim se vraća u korišćenje Kan-a, kojim se proces djubrenja završava krajem oktobra, početkom novembra, zavisno od spoljašnjih uslova i temperature. Pred zimu vrši se tkzv. konzerviranje travnjaka, glistenjakom.

Dosejavanje travnjaka

Proces formiranja i održavanja travnjaka sadrži još jednu operaciju neophodnu za idealan izgled travnjaka.To je upravo proces dosejavanja travnjaka. Vrši se tri –četiri puta u godini. U zavosnosti od toga da li je travnjak u osunčanom ili zasenjenom delu, koriste se smeše za sunce ili hlad. Podsejavanje, kao i samo sejanje vrši se “omaškom” iz ruke, a količine potrebne za tu operaciju su za 10-30% manje nego pri prvom sejanju travnjaka.

Košenje travnjaka

Najbitnija stavka održavanja i nege travnjaka jeste redovno košenje. Travnjak kosimo u zavisnosti od vrste trave i godišnjeg doba.

Kućni travnjak dobro je kositi dva, tri-četiri puta mesečno od proleća do jeseni, zavisno od vremenskih uslova i rasta trave. Ukrasni travnjaci kose se i dva puta nedeljno.

Travnjak je najbolje kositi kada trava dostigne visinu od 8-12 cm tako da nećete pogrešiti ukoliko ćete travnjak kositi jedanput nedeljno. Čestim košenjem trava stvara čvršću i otporniju stabljiku i podstiče jačanje busena i stvaranje travnatog tepiha. Pokošenu travu nije dobro ostaviti na travnjaku osim u manjim količinama pre letnjih suša jer se na taj način može dodatno poboljšati vlažnost zemljišta.

Broj košenja u mesecu zavisi od klimatskih uslova i godišnjeg doba. Sa početkom proleća, prvo tkzv. prolećno košenje vrši se na najnižu visinu kosilice, kako bi se prosušio i provetrio travnjak posle snega i kiša. Optimalan broj košenja je 2 –3 puta mesečno. Kasnije se broj košenja povećava na 3 –4 puta u mesecu, da bi se broj korigovao sredinom jeseni na 2-3 puta mesečno i u oktobru-novembru jednom mesečno.

U slučaju suše ne preporučuje se košenje, već zalivanje. Najveći deo vode i hranjivih stvari trava vuče iz zemlje, zato je važno da travnjak dobije i adekvatne količine vode, te zbog toga navodnjavamo travnjake, posebno u vreme velikih vrućina i suše. Travnjak zalivajte kasno uveče zbog temperature zemlje i što manjeg naglog isparavanja. Idealan način zalivanja travnjaka jeste korišćenje zalivnog sistema. Travnjaci zaliveni na ovaj način su više nego perfektni, svojim izgledom, a sa druge strane, ušteda na količini vode za zalivanje date površine je i do 20%, a o vremenu koje vam je potrebno za zalivanje da i ne govorimo. Čitava stvar omogućuje optimalno zalivanje po metru kvadratnom travnjaka, gde se uz pomoć proračuna potrebnih količina vode, pritisaka i drugih činilaca, formira sistem koji će zadovoljiti sve uslove i standarde.

Automatski sistem zalivanja omogućuje da uz pomoć upravljačke jedinice – upravljača, programiramo vreme trajanja jednog zalivanja, sa opcijom da se proces ponovi od 3-6 puta za 24 h. Preporuka je da se urade konsultacije sa stručnjacima iz te oblasti, kako bi se na najbolji način rešila problematika zalivanja.

 

Green World

dipl.ing P.A. Dušan Veljković

Korisna adresa da dobijete vrhunski travnjak  www.greenworld.rs