Веселинка Стојковић

 

МАРГАРЕТЕ ЦВЕТАЈУ И КАД ВЕНУ

 

Маргарете цветају и кад вену

Песма песма тога часа усталаса

Пролеће природу разбуђену занесену

Залудне сете су вечерас

Маргарете цветају и кад вену

 

Жубори гласни јасни позваше нас

Огрнуше у доламу срмом извезену

Залудне сете су вечерас

Маргарете цветају и кад вену

 

Очи нам сплетоше се руке косе

Загњурисмо у траву зелену шарену

Залудне сете су вечерас

Маргарете цветају и кад вену

 

Заигра сунце небо срце

Песму широку писмо непијену

Залудне сете су вечерас

Маргарете цветају и кад вену

 

Јорговани љиљани птице

Свице у игру позваше понесену

Залудне сете су вечерас

Маргарете цветају и кад вену

 

Мирисаху љубичице зумбули мирисаху

Плављаху васељену васељену

Залудне сете су вечерас

Маргарете цветају и кад вену

 

Месечине море модро зоре

Галебови бели зову опет

Чујеш ли

Чујеш ли песму никад довршену

Залудне сете су вечерас

Маргарете цветају и кад вену

 

Илистрација: http://wallpapere.wallpaperstock.net/margarete-buchet-wallpapers_w37741.html