Ekoregistar – Nacionalna elektronska baza podataka za unapređenje dostupnosti informacija o životnoj sredini

Ekoregistar je nacinalna baza podataka i web portal ka postojećim bazama i dokumentima sa informacijama o životnoj sredini koji se nalaze na Internetu

Ekoregistar - Nacionalna elektronska baza podataka o životnoj sredini

Građani Srbije su dobili novu elektronsku bazu podataka, koja omogućava da se na lak, brz i jednostavan način može saznati koje dokumente iz oblasti životne sredine poseduju različite institucije, kompanije i organizacije u zemlji, kao i kako se može izvršiti uvid u ta dokumenta. Ova baza podataka je nazvana Ekoregistar, odnosno „Nacionalni metaregistar za informacije o životnoj sredini“, i dostupna je na Internetu na sledećoj adresi: www.ekoregistar.sepa.gov.rs

Osnovni cilj formiranja Ekoregistra je da se unapredi opšta dostupnost informacija o životnoj sredini u Srbiji, i to tako što će se građanima omogućiti da na lak, brz i jednostavan način mogu saznati koje dokumente iz oblasti životne sredine poseduju različite institucije i kako se može izvršiti uvid u ta dokumenta.

Ekoregistar je istovremeno i baza podataka i portal ka postojećim bazama i dokumentima sa informacijama o životnoj sredini koji se nalaze na Internetu. U bazi su obrađeni podaci koji su u posedu državnih institucija, opštinskih i gradskih uprava za životnu sredinu, zaštićenih prirodnih dobara, privrednih subjekata i nevladinih organizacija, sa osnovnim ciljem da se unapredi opšta dostupnost informacija o životnoj sredini. Po pitanju informacija koje nisu dostupne u elektronskom ili drugom obliku, Ekoregistar pruža informacije o tome koja institucija je nadležna za njihovo prikupljanje i objavljivanje, i daje prikaz kontakt podataka nadležnih osoba u datoj instituciji, kao i opis procedure za podnošenje zahteva za pristup traženoj informaciji.

Nastanak Ekoregistra predstavlja rezultat saradnje Misije OEBS-a u Srbiji, Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije i Agencije za zaštitu životne sredine. Ekoregistar je uspostavljen još u decembru 2012. godine, dok je tokom prošle godine sprovedeno detaljno ažuriranje podataka, kao i izrada novog sistema u Ekoregistru pomoću koga će predstavnici institucija i svi zainteresovani građani moći da i sami vrše ažuriranje podataka, tako što će predlagati izmene podataka u bazi, kao i unos novih institucija i dokumenata. Ekoregistar takođe sadrži jednostavan sistem pretrage po više kriterijuma.