Kriza

.

Kriza - kratka priča

Jedna senka proučava grad kojim šeta. Zvuk automobila iseče jedan njen deo. Fasada jedne kuće pored koje prođe obruši se na senku njene misli.

Dok je prelazila ulicu, jedan autobus pregazi senku njenih iluzija.

Senka je dugo sedela u parku. Tamo je primetila da se senka jednog drveta saživela sa njom. Kad je krenula ponovo gradom, odžeparila ju je oblačnost.

A sivilo grada ukrade joj poneke zasenčene iluzije.

Kakva je ovo kriza iluzija, pomisli senka i nastavi dalje.

.

Sanda Ristić-Stojanović

Izvor: Hilandar Najlepša ostvarenja sa XII konkursa za najkraću kratku priču (priredio Djordje Otašević)