Vaznesenje Gospoda našeg i Spasa Isusa Hrista

Vaznesenje Gospoda našeg Isusa Hrista i Preobraženje duše i tela. Šta se dešavalo na nebu od Vaznesenja do Duhovdana

 

 

Poklonjenje Hristu po Vaznesenju

Vaznesenje Gospoda našeg i Spasa Isusa Hrista i Preobraženje duše i tela

Neki tajnovici Božji dokučili su, šta se događalo na nebesima između Vaznesenja Gospoda našeg i Spasa Isusa Hrista i Duhovdana.

Njima je davno bilo od Boga da vide ono što je drugima bilo nedostupno. Oni, dakle, vele da su se u te dane od Vaznesenja Gospodnjeg do Sošestvija Duha Svetoga na apostole. anđelske vojske po činu i redu poklanjale Gospodu Isusu, koji je krvlju svojom prečistom oprao rod ljudski od greha i smrću svojom umrtvio smrt, i silaskom u Ad, oplenio satanu, i Vaskresenijem svojim posvedočio vaskresenije svih svojih vernih i Vaznesenijem otvorio i pokazao put u carstvo nebesno. I tako, dakle, devet činova anđelskih po redu iz dana u dan i u svojim mirijadama mirijadi klanjali su se Hristu Pobediocu i to:

• prvog dana po Vaznesenju – Sveti Prestoli

• drugog dana po Vaznesenju – Sveta Načala

• treći dan po Vaznesenju – Svete sile

• četvrtog dana po Vaznesenju – Sveta Gospodstva

• petog dana po Vaznesenju – Svete Vlasi

• šestog dana po Vaznesenju – Sveti Serafimi

• sedmog dana po Vaznesenju – Heruvimi

• osmog dana po Vaznesenju – Sveti arhangeli

• devetog dana po vaznesenju – Sveti anđeli.

Dakle, devet dana – devet čina anđelskih, a desetog dana Sošestvije Sv. Duha.

.

Šta sam naučila od Gospoda moga

Svojim rođenjem naučio me je Gospod Isus preporođenju. Moram se, dakle, ponovo roditi i preporoditi, da bi se udostojila biti njegova i u njegovom carstvu.

Svojim krštenjem naučio me je On neophodnosti moga očišćenja. Krštenjem sam se očistila od prastarih praroditeljskih greha. Ali sam grešila i posle krštenja. I od tih greha moram se očistiti. Čime – kad nema drugog krštenja (osim mučeništva) nego Pokajanjem. Kao što svaki dan perem telo vodom, tako moram svako dan prati i umivati dušu pokajanjem, molitvom i suzama.

Svojim Preobraženjem naučio me je On, da se i ja moram preobražavati više i više, kao što sveti apostol Pavle govori: „Mi že vsi otkroveni licem slavu Gospodnju vzirajušča, v toj že obraz preobrazujemsja ot slavi vo slavu jakože ot Gospodnja Duha“ (Kor. 3,18). Svojim stradanjem naučio me je Gospod strpljenju i junaštvu na putu moga stradanja. Kad ga udarahu, On ne udari; kad ga pljuvahu, On ne popljuva nikoga; kad mu se rugahu, On ćutaše; kad ga klevetaše Čivuti pred Pilatom, On ne odgovaraše; kad Mu staviše trnov venac na glavu i krv mu obli lice, On opet ćutaše; kad ga raspeše, On trplješe. Hriste moj, daruj mi bar hiljaditi deo Tvoga strpljenja.

Svojim Vaskrsenijem naučio me je Gospod moj, da se moram s Božjom pomoći potruditi da još u ovom životu vaskrsnem dušom, da bih u dan onaj, u Dan Suda vaskrsnuta bila i telom i dušom, i bila „čedo vaskresenija“ i „kći videla“, a ne tame.

Svojim Vaznesenijem naučio me je Gospod, da mi je prava i večna otadžbina na nebesima; zbog toga se moram stalno i strogo i pravilno spremati za tu svoju otadžbinu, to jest, za povratak milome i svetome Ocu mojemu iz tuđine, kao onaj bludni sin.

Isuse moj, sve dobro moje, pomozi mi da ovu nauku utvrdim i izvršim. Amin

 

Vladika Nikolaj Velimirović – Duhovne pouke