Zen priče – Posetnica

Posetnica

 

Daigoji hram Japan Zen priče - Posetnica

Keiču, veliki učitelj zena u periodu Meidi, bio je poglavar Tofuku hrama u Kjotu. Jednoga dana guverner Kjota ga potraži po prvi put.

Njegov pratilac mu predade guvernerovu posetnicu, na kojoj je pisalo: Kitagaki, guverner Kjota.

„Nemam ja posla sa takvim čovekom“, reče Keiču svom pratiocu. „Reci mu da ode odavde.“

Pratilac odnese posetnicu nazad, izvinjavajući se.

„Moja je greška“, reče guverner, „i olovkom precrta reči guvernera Kjota. Zamoli ponovo svog učitelja.“

„O, jeli to Kitagaki?“, uzviknu učitelj kada vide posetnicu. „Hoću da vidim tog čoveka.“