Andjeli čuvari oko monaha i molitvenika

Sveti Antonije Veliki svedoči kako andjeli čuvari sa isukanim mačevima čuvaju monaha i revnosnog molitvenika. Duhovna borba traje čitav život

 

Veliku silu ima onako ko se tokom čitavog života podvizava i svekodnevno je, do poslednjeg daha, oprezan, čuvajući se kušača koji ga progoni. Ja sam molio Boga da mi pokaže vojsku koja okružuje i štiti monaha, i video sam monaha okruženog svetilima: mnoštvom andjela s isukanim mačevima u rukama, koji su ga čuvali kao zenicu oka, i čuo se glas s neba koji govori: „Ne dajte mu mira, dok pravedan živi u ovom svetu„.

Andjeli čuvari oko monaha i molitvenika - Sveti Antonije Veliki pouka

Videvši takvu vojsku koja je sa svih strana okruživala monaha, uzdahnuo sam i rekao sebi: „O Antonije! Sve je to dato monahu, i uz sve to djavo ga savlada: monah neretko pada“.

I dodje mi glas od milosrdnog Gospoda: „Djavo nikoga ne može da obori, on takvu vlast nema, jer Ja Sam došao, primivši na Sebe ljudsku prirodu, i smrvio sam u prah silu njegovu. Nego sam čovek, svojom pohotom i sladostrašćem, obara sebe i pada„.

Upitao sam: „Zar je svakom monahu data takva sila?“

I bili su mi pokazani mnogi monasi koji su je se udostojili.

Tada sam uskliknuo i rekao: „Blažen je ljudski rod, naročito vojska monaška, kad ima tako milosrdnog i čovekoljubivog Boga“.

Stoga se postarajmo o našem spasenju, nemojmo ga zanemariti, kako bismo se udostojili Carstva nebeskog uz pomoć blagodati i milosrdja Gospoda našeg Isusa Hrista, Kome neka bude slava u vekove, sa Ocem i Duhom Svetim.

. . .

Ovde kao najveća uteha služi, s jedne strane, svedočanstvo o obilnoj pomoći Božijoj koja prati svakog podvižnika pobožnosti, naročito istinskog monaha, zbog njegovog smirenoh samooodricanja; a s druge strane, svedočanstvo o tome da za sve vreme zemaljskog stranstvovanja slugi Božijem nije dato da prebiva u spokojstvu, nego u borbi i podvigu. To nam je nauk da ne klonemo duhom kada vidimo da smo neprekidno izloženi različitim nevoljama. jer takva je volja Božija za nas.

 

Svetitelj Ignjatije Brjančaninov – Otačnik –  Škola duhovnog uzrastanja po svetim starcima