Elektronska cigarete umesto dima duvanske cigarete

Pušenje ili zdravlje, duvanski dim ili elektronske cigarete, izbor je samo vaš

 

 

Lekari se još uvek spore u vezi sa tim da li su elektronske cigarete bezopasne ili ne. Dok jedni smatraju da još uvek nisu dovoljno ispitane, drugi kažu da su svakako mnogo bezopasnije i da bi pušače trebalo podsticati da ih koriste.

Ukoliko pokušavate, ali ne uspevate da ostavite duvan onda je prelazak na pušenje elektronske cigarete pravo rešenje za Vas. Na ovaj način zadovoljavate svoju potrebu za nikotinom, a ne unosite u organizam mnogo toksičnih sastojaka koji se inače nalaze u dimu duvana. To Vam omogućava očuvanje zdravlja. Pored toga elektronska cigareta Vam može pomoći da se oslobodite nikotinske zavisnosti, potpuno bezbolno, bez krize i nervoze.

Dim duvanske cigarete sadrži kancerogena jedinjenja

U duvanskom dimu je potvrđeno prisustvo oko četiri hiljade jedinjenja koja imaju toksičan efekat. Sva ova jedinjenja dospevaju do pluća pušača. Postojanje kancerogenog dejstva je utvrđeno kod njih dvadeset i pet. Upravo ova jedinjenja dovode do pojave teških bolesti kod ljudi koji puše. Rak je mnogo ćešći kod pušača. Polovina ljudi koji obole od raka pluća su stravstveni pušači. Žene koje puše mnogo češće obolevaju od raka mokraćne bešike. Supstance iz dima koji nastaje sagorevanjem duvana ili dodataka koji se koriste pri pravljenju cigareta od duvana doprinose nastanku i drugih bolesti. Kardio-vaskularni problemi su mnogo češći kod pušača. Kod njih se vrlo često javljaju infekcije i druge bolesti sistema za disanje. Moždani udar je kod pušača češći nego kod nepušača. Usled konstantnog unosa duvanskog dima dolazi do pada imunog sistema, pa se lakše razvijaju bakterijske i virusne infekcije.

elektronska cigareta

Elektronska cigareta ne narušava zdravlje

Za razliku od cigareta od duvana, elektronske cigarete nemaju negativan učinak na zdravstveno stanje ljudi. Njihovim pušenjem do pluća dospeva aromatizovana vodena para koja nastaje pretvaranjem u gasovito stanje tečnosti koja se sastoji iz biljnog glicerola, arome i nikotina. Postoji punjenje za elektronsku cigaretu koje u sebi uopšte ne sadrži nikotin. Dim elektronske cigarete ne narušava ni zdravlje nepušača.

Pored zdravlja elektronska cigareta čuva i kućni budžet

Ni ekonomska ušteda koja se ostvaruje prelaskom na pušenje elektronske cigarete se ne može zanemariti. Punjenja za elektronsku cigaretu se kupuju periodično, u proseku na svakih deset dana, a ne svakodnevno kao što je to slučaja sa cigaretama od duvana. Ušteda od 35% novca koji se na mesečnom nivou daje na duvanske cigarete i druge proizvode od duvana je veoma značajna za kućni budžet.