Šta je to ili ko je Kurajber

Iako se reč Kurajber koristi pežorativno u uličnom žargonu, pojam ima mnogo plemenitiji prizvuk vezan za pretke i porodično stablo

 

Mada se za reč kurajber vezuje neko negativno, čak nepristojno značenje, ona je u stvari pogrešno “optužena”.

Kurajber je ime za 14. pretka u porodičnoj lestvici.

Pregled porodičnih predaka izgleda ovako – porodično stablo:

Šta je to ili ko je Kurajber - porodično stablo

prvo koleno : OTAC

drugo : DEDA

treće : PRADEDA

četvrto : ČUKUNDEDA

peto : NAVRDEDA

šesto : KURĐEL

sedmo : ASKURĐEL

osmo : KURĐUL

deveto : KUREBALO

deseto : SUKURDOL

jedanaesto : SUDEPAČ

dvanaesto : PARĐUPAN

trinaesto : OŽMIKUR

četrnaesto : KURAJBER

petnaesto : SAJMATAVA

i šesnaesto : BELI ORAO

 

Sočinjenije: hadži Milan Arsenović