Lektura i korektura

ŠTA JE LEKTURA. KO JE LEKTOR A KO KOREKTOR

Reč lektura je nastala od latinskog legere što znači čitati. To je postupak čitanja i ispravljanja nekog rukopisa, jezičkih i stilskih grešaka.

 

Korektura podrazumeva ispravljenje štamparskih grešaka.

Lektor ispravlja gramatičke, pravopisne i stilske greške u tekstu.

Korektor se bavi štamparskim, slučajnim greškama nastalim prilikom pisanja, tj., štampanja teksta.

Da bi tekst bio u svom najboljem izdanju, neophodno je izvršiti i lekturu i korekturu.

ŠTA JE LEKTURA. KO JE LEKTOR A KO KOREKTOR

Kako naći pravog lektora?

Često zanemarivana činjenica u našem društvu je da posao treba da obavlja onaj koji je za nje stručan. Dakle, lekturu i korekturu treba da obavi stručnjak a ne bilo ko, tj., nestručno lice. Uvek obavezno proverite da li ste našli pravu osobu, a evo kako da je prepoznate.

Lektori nove generacije, školovani su, isključivo, na grupi specijalizovanoj za ovaj posao. Grupa za srpski jezik i primenjenu lingvistiku, osnovana je 2006. na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalizovani kursevi lekture srpskog jezika, korekture i pravopisa, obavezni su predmeti na ovom smeru. Ne dozvolite da vaš tekst uređuju osobe koje nisu stručne za taj posao i oni koji koriste zastarele verzije Pravopisa srpskog jezika i drugih priručnika.

Uz brojne prakse obavljene u našim najpoznatijim medijskim kućama (Tanjug, RTS, izdavačka kuća Čigoja, Narodno pozorište, ali i uz tromesečnu praksu u Rektoratu Beogradskog Univerziteta, koju je obavila autorka ovog sajta) znanje je utisnuto u praktičan rad.

Kasnije smo saradnju nastavili s nekim od pomenutih medijskih kuća (RTS, Radio Beograd 202), ali i uspešno sarađujemo s Ministarstvom zdravlja Republike Srbije (lektura Vodiča dobre kliničke prakse), Filozofskim fakultetom (lektura tekstova za istorijski časopis) i drugima.

Osnovni „alat“ lektora su Pravopis srpskog jezika (svakako, najnovije izdanje Matice srpske iz 2010), rečnici i priručnici naših najpriznatijih savremenih lingvista. O ovom možete više saznati na našem portalu. Tu se nalaze i redovno dopunjuju kratki tekstovi o interesantnim i aktuelnim temama iz oblasti srpskog jezika.

Vaše mesto nije Beograd?

Nema nikakvih problema. Ceo posao možemo uspešno obaviti, bez potrebe za putovanjem.

Čitajte naše tekstove, kroz njih, na jednostavan način,  podsećamo na neke od problema savremenog jezika, ali ih i rešavamo.

Vaš lektor je u Beogradu i čeka vaš poziv!

Kako da nas pronađete

Kontakt:
Marija Radović
Beograd, Srbija 11000

imejl adresa:

[email protected]

Ako hoćete detaljnije o lekturi i korekturi i, uopšte, o pravilnom čitanju i pisanju, evo portala na kom se možete detaljno obavestiti, a glasi: http://www.karakter.rs/

Izvor: http://www.karakter.rs
Priredio: V. V. M.