Poslovice o dobru – šta je dobro u narodu

Iz narodne tradicije prikaz kako je narod stvorio poslovice o dobru i kako se dobro doživljavalo u životu ljudi. Šta je dobro u narodu kako ga on sma vidi

 

POSLOVICE O DOBRU

 

— Da nema vjetra, pauci bi nebo premrežili.

— U ovome svetu nikakva dobra nema koje ne bi pomešano bilo sa zlim.

— U svakom žitu ima kukolja.

Poslovice o dobru - šta je dobro u narodu i zrele tikve

— I slatka i gorka dinja na jednoj vreži raste.

— Koliko je nizbrdica, toliko je uzbrdica.

— Što je više brdo, to je dublja dolja.

— Zlo s dobrim susjeduje.

— Dobru konju sto mana, a rđavu (samo) jedna.

— Što je dobro, na oko i zlo ide.

— Pre bude od dobra zlo, nego od zla dobro.

— Ni zlu teci, ni dobru ostavi.

— Tri je dobra teško sastaviti.

— Mučno je sastavit’ dva dobra zajedno.

— Dobru se nadaj a zlo ti ne gine.

— Udri dobro da je bolje; udri zlo da je gore.

— U dobru se ne ponesi, a u zlu se ne pokudi.

— Zlu se ukloni, dobru se pokloni.

— Teško je dobro videti, a lasno ga je poznati.

— Ne bi bilo dobro, da je uvek dobro.

— Dobro se ne pozna, dok se ne izgubi.

— Dobrome hatu sto mana valja, a rđavome jedna ne valja.

— Onaj mi je brat koji mi je dobru rad.

— Dobro se drvo na pola cepa.

— Gdje nije dobrijeh, tu nema ni dobra.

— Čija bolja toga i starija.

— Lasno je dobru uz dobra biti.

— Dobro na dobro, rđa na starinu.

— Za dobrim se konjem bat čuje.

— Dobro se samo hvali.

— Dobro se brzo zaboravi.

— Pusti dobro niz vodu, a ti hajde uz vodu, — srešćeš ga!

 

Antologija narodnih umotvorina