RASEJANO ŠKOLSTVO

 

Bio sam u gadnom sosu kada su svi dobili svedočanstva o završenoj školi, a mojeg nigde nije bilo.

Rasejano školstvo - Harvard univerzitet čitaonica

Istina, nekih godina se dešavalo da me ni jedan nastavnik ne prozove da odgovaram, ali to me nije posebno uzbuđivalo. Prve brige su nastale kada mi je razredni saopštio da me nema u dnevniku. Zatim su prelistani svi dnevnici osmog razreda. Zaključak je bio da me, možda, treba tražiti u sedmom razredu! Paralelno sam i sâm radio na rekonstrukciji svog života vezanog za Školstvo. A onda sam se, slučajno, na obali reke sreo sa Lešijem, sveznalicom i ekspertom za matematiku za peti razred. Pravio je „žabice“ izračunavajući tangente i sinuse koncentričnih krugova pitajući me, uzgred, kako se završilo moje svraćanje u njegovu školu.

To je, dakle. Vratio sam se četiri godine unazad kada sam greškom umesto u svoju, ušao u njegovu školu. I tu ostao.

 

Robert Nimani

Izvor: HilandarNajlepša ostvarenja sa XII konkursa za najkraću kratku priču (priredio Djordje Otašević)