Čemu služi Facebook Conversion Tracking?

Kada pravite Facebook oglase za vaš web sajt, od velike pomoći vam može biti alat koji se zove Facebook Conversion Tracking. On pruža mogućnost implementiranja html koda na određenu web stranicu vašeg sajta, koji će se realizovati samo onda kada posetilac te stranice izvrši određenu, prethodno definisanu akciju.

 

Koja će to akcija biti zavisi od ciljeva Internet reklamiranja. Primera radi, u slučaju web prodavnice, želećete da merite koji oglasi na Facebooku imaju najbolje performane što se tiče krajnje prodaje prodaje ili usluga. U slučaju sistema rezervacija u turizmu, želećete da pratite koji oglasi dovode do veće prodaje i tako dalje.

Navešćemo jedan primer. Uzmimo da nam je najbitniji deo web sajta naša kontakt forma na koju želimo da dođu korisnici nakon što su pregledali ostatak weba i pošalju nam e-mail. U ovom slučaju, mi ćemo naravno hteti da pratimo koje ciljne grupe i koji oglasi imaju najbolje performanse po tom pitanju. Vrlo nam je važno da posetilac otvori kontakt formu i upravo tu akciju ćemo meriti, jer se među tim posetiocima nalazi budući kupac naših proizvoda ili usluga, koji nas možda neće odmah kontaktirati, ali je svakako zainteresovan za naše proizvode ili usluge. Za one koji ne znaju, ovo merenje možemo vršiti i preko Goal-ova u Google Analytics-u, preko kojeg možemo da pratimo ko otvara kontakt formu i ko popunjava kontakt formu. Za test i potrebe pisanja ovog teksta smo rešili da postavimo i sistem koji prati klikove na Facebook oglase koji su doveli do toga da korisnik otvori kontakt formu na našem sajtu. Ovo je procedura korak po korak.

1. Interfejs Facebook oglasa

Potrebno je otvoriti interfejs Facebook oglasa i odabrati račun u kojem se nalazi oglasna kampanja čije performanse želimo da pratimo i merimo. Na levoj strani se nalazi link “Conversion Tracking”, a odmah gore i desno se nalazi opcija “Create Conversion Pixel”.

Čemu služi Facebook Conversion Tracking?

2. Naziv i kategorija

Napišite naziv akcije koju hoćete da pratite (u primeru koji navodimo je to otvaranje kontakt forme na sajtu) i kategoriju kojoj ta akcija pripada. Ponovo, u primeru koji navodimo, to je “Leads”.

create-conversion-pixel

3. Kreiranje i preuzimanje koda

Nakon ovog koraka, Facebook će vam kreirati html kod koji sada trebate iskopirati na vašu web stranicu, ali ne na bilo koju, već na tačno onu stranicu koja se otvara nakon što korisnik izvrši akciju koju želite da pratite i merite. U primeru koji navodimo, kod treba dodati na stranicu na kojoj se nalazi kontakt forma. U slučaju web prodavnice, to treba da bude stranica koju posetilac dobije posle obavljanja procesa kupovine proizvoda ili usluge.

convesrion-pixel-code

4. Kreiranje oglasa za Facebook kampanju

advertising-objective

Sada je potrebno napraviti Facebook oglase koji će klikom voditi na web sajt koji se promoviše. Još na samom početku određivanja ciljeva kampanje trebamo izabrati konverziju koju želimo da  pratimo i merimo. U delu “Pricing” gde definišete cenu za Facebook oglase izaberite prvu opciju “Optimize for website conversions”. Na taj način ćete prepustiti Facebook algoritmu da sam odredi cenu ko kliku i optimizuje kampanju kako bi ostvarili što veći broj konverzija.

bidding-and-pricing

5. Analiza Facebook kampanje i merenje rezultata

Nakon određenog vremena tokom kojeg su oglasi aktuelni, u statistici oglasa možete videti broj ostvarenih konverzija. Svakako, u realnim kampanjama ćete kreirati više različitih oglasa (vizuali i tekst), pa ćete onda tačno moći da upoređujete oglase i određene kampanje po učinkovitosti. U našem primeru, napravili smo samo jedan oglas doveo određeni broj korisnika na naš web sajt. Četvoro njih je otvorilo našu kontakt formu i time realizovalo konverziju.

analiza-i-merenje-rezultata