Kad su Srbi primili hrišćanstvo

Šta kažu dostupni istorijski izvori kad su Srbi primili hrišćanstvo. Dva dodira Srba sa hrišćanstvom kroz nekoliko vekova

Po nekim izvorima Srbi su primili hrišćanstvo u dva navrata – u vreme cara Iraklija i pape Jovana IV (640-642) i kada je car Vasilije I (oko 879) pokrstio celokupan nepokršten narod.

Kad su Srbi primili hrišćanstvo

Podelom crkvene hijerarhije iz 1054 g. Srbija pripada istočnoj a ne zapadnoj – rimskoj hijerarhiji.

Za svoj postanak Srbska crkva zasluge duguje Nemanjinim sinovima – kralju Stefanu Prvovenčanom i njegovom bratu-monahu Savi.

Oni su od carigradskog cara a i patrijarha ( sedište u Nikeji) dobili dozvolu da se otcepe od ohridske autokefalne Crkve pod čijom je vlašću do tada bila.

Sedište prvog episkopa Srbske Pravoslavne Crkve – bilo je u namastiru Žiča a kasnije u Peći.

Hadži Milan Arsenović