Požuda i odupiranje iskušenju – porok i moralna vrednost

U Kini je požuda smatrana za ozbiljan porok. Mudrost uči da je odupiranje iskušenju moralna vrednost koja se ceni na nebu

 

Požuda vodi gubitku, odupiranje iskušenju se nagrađuje

U drevnoj Kini, požuda je smatrana ozbiljnim porokom i najvećim grehom, jer su seksualni odnosi između neoženjenog muškarca i žene, kršenje božjih zakona i ljudskog morala. Za neudatu žensku osobu to znači da time ona uništava čistotu i ugled svojih roditelja. Ako preljubu čini udata osoba to donosi poniženje porodici njenog muža. Činivši takvo delo jedan muškarac gubi ugled, blagoslov, skraćuje sebi životni vek i donosi nesreću svojoj porodici.

Požuda i odupiranje iskušenju - porok i moralna vrednost u Kini

Slede 3 priče iz drevnih zapisa o telesnim požudama.

Prva priča

Mladić koji je živeo u području Fuđena (kin. provincija) tokom dinastije Ćing bio je veren sa devojkom iz bogate porodice. Njegov otac je bio skroman i ljubazan, ali nije imao nikakve ušteđevine kada je preminuo. Mladić je morao da pozajmi nešto novca za svoju svadbu.

Pre svog venčanja mladić je usnuo poseban san. U snu on se je nalazio u nekom drugom svetu i video grupu dama u prelepoj kući kako vezu ogrtač. Upitao ih za koga je bila odora. Rekli su da je za najvišeg akademika koji položi nacionalni ispit. Video je i to da je na odeći izvezeno njegovo ime i bi veoma ponosan.

Porodici verenice se nije dopadalo njegovo siromaštvo i bez da bi mu išta rekli poslaše njihovu sobaricu da se uda za njega. Mladić nije znao o tome sve dok jednom neki ljudi nisu počeli da mu se ismejavaju. Pitao je svoju ženu o tome i ona mu potvrdi da je bila sobarica u bogatoj porodici. Spopade ga poniženje i ljutnja. Tada donese odluku da se ponovo venča kada postane vrhunski zvaničnik nakon položenog nacionalnog ispita i kada se obogati.

Jedne noći je još jednom usnuo kako je posetio onaj drugi svet. Ovog puta dame u prelepoj kući su delovale hladno a izvezena slova su izgledala zamućeno. Pitao ih je zašto je to tako? Rekoše mu da su nebeska božanstva aranžirala drugu osobu da bude rangiran na vladinom vrhu jer je originalno predviđeni vrhunski zvaničnik nedavno razmišljao o napuštanju svoje žene.

Mladić se probudi i zažali što je imao takvu neljubaznu i nemoralanu misao. Obeća da će ostati veran svojoj ženi do kraja života. Kasnije je na nacionalnom ispitu zauzeo vrhunsko mesto.

Druga priča

Li Deng je živeo u dinastiji Ćing. Zadobio je prvo mesto na regionalnom ispitu kada je imao 18 godina. Za sledećih petnaest godina, on nikada nije postigao nikakav rang polažući druge ispite. To ga je zbunjivalo i pitao je vračara imenom Je Đing da pronađe razlog. Je Đing je ušao u nebesku sferu kroz meditaciju, i video knjigu jednog zvaničnika koji je beležio Li Dengove zaživotne blagoslove i kazne.

Sledeće je bilo zabeleženo u knjizi: „Kada je rođen Li Deng, bogovi su mu podarili pečat od žada. Planirano je da postigne prvo mesto na regionalnom ispitu u 18-oj godini, u 19-oj godini prvo mesto na nacionalnom ispitu i bude promovisan na poziciju premijera u starosti od 53. Međutim, nakon što je postigao prvo mesto na regionalnom ispitu, on požudno baci oči na ćerku svog komšije Džang Janniang. Da bi dobio Janniang, Li Deng je lažno optužio njenog oca, što je rezultiralo da joj otac nepravedno bi bačen u tamnicu.

Kao rezultat toga, bogovi su smanjili i odložili sledeći blagoslov Li Denga za deset godina. Kasnije je Li Deng zaplenio kuću svog brata, što je dovelo do parnice. Njegovo planirano unapređenje je ponovo spušteno i odloženo za još deset godina. Kasnije je Li Deng silovao ženu, gospođu Dženg, i klevetao njenog muža. Njegov rang je ponovo spušten i odložen za još deset godina. Bez ikakve griže savesti, on je počinio preljubu sa ženom, komšije Vang Čingniang. Njegov blagoslov mu je potpuno oduzet zbog ponovljene pakosti“

Nakon što je vračar Je Đing, Liu rekao ono što je video tokom meditacije Li duboko zažali svoje ponašanje i kasnije je preminuo od depresije.

Treća priča

Tokom dinastije Song je u Huating Jidžou živeo veoma vešt lekar imenom Ni Congdži.

U istom gradu je živeo i čovek Ji Čeng čiju je suprugu gospođu Li doktor izlečio od teške bolesti kada je takoreći bila na samrti.

Li se je veoma dobro oporavila, bila je lepe spoljašnosti ali niskog moralnog karaktera. Postala je opsednuta dr. Niem zbog njegovog dobrog izgleda i karakterne ličnosti. U vreme kada je njen muž bio van grada ona je poslala po doktora Nia rekavši da joj je bolest recidivirala. Kada je doktor Ni stigao, Li mu šapnu zavodljivo: „Kada sam skoro umrla spasio si mi život. Ne postoji ništa na svetu što mogu da uradim da ti se dovoljno zahvalim. Nudim ti svoje telo za zadovoljstvo. Molim te usliši mi želju“

Doktor Ni šokiran njenim rečima ljubazno je odbio. Li je plakala i molila ga da pristane. Doktor pobeže i uputi se pravo kući.

Jedne noći Li dođe doktorovoj kući uđe u spavaću sobu dohvati doktorovu ruku i opet mu reče: „Doktore, molim te ispuni mi želju!“ Ni se izmače dalje od nje i žurno napusti sobu.

Godinu dana kasnije, Huang Jingguo, zvaničnik iz Jidžoua je bio tako bolestan da je izgubio svest. Njegov duh uđe u podzemni svet, gde je video ženu na obali reke koja je nožem razrezala sebi stomak i počela da čisti svoja creva.

Pored Huanga se pojavi monah koji mu reče: „Ovo je Li, supruga vašeg kolege Ji Čenga. Osuđena je da čisti sopstvenu utrobu kao kaznu za požudu. Zato što je iskušavala doktora Nia i navodila ga preljubi njen životni vek je skraćen za 12 godina. Doktor Ni je ostao postojan pri ovom iskušenju požude i to mu se pripisuje kao dobro delo. Dakle 12 godina su dodate njegovom životu, a njegova porodica je blagoslovena da ima u svakoj narednoj genraciji po jednog vladinog službenika“

Huang je bio dobar prijatelj doktora Nia. Nakon što je došao svesti i oporavio se od bolesti, on je specijalno otišao da poseti doktora Nia i rekao mu je da zna za anegdotu sa Li, Ji Čengovom suprugom.

Nie je bio veoma iznenađen, „Niko nije čuo šta mi je rekla Li; Bio sam sâm kada je došla u moju sobu te noći. Li i ja smo jedini koji znamo šta se desilo. Kako si ti mogao znati o tome?“ Huang mu ispriča svoje iskustvo o podzemnom svetu. On je kasnije saznao da se je ono što je čuo od monaha ispostavilo kao tačno: jedan od doktorovih sinova i jedan od njegovih unuka su kasnije postali vladini zvaničnici.

Nebeski zakoni se ne menjaju

Drevni Kinezi veruju da čim jedna misao iskrsne, to je već poznato bogovima. Nebeski zakoni se ne menjaju iako se u ljudskom svetu morali standardi, što se tiče odnosa muškarca i žene mogu promeniti. Požudne misli i ponašanje nose sa sobom neizbežnu kaznu koja bi čak mogla da se prenese na kasnije generacije ili manifestuje u narednim životima.

Promovisanjem ateizma i sistematskim uništavanjem verovanja ljudi, komunistička partija kvari kulturu tako da su filmovi, televizijske emisije, književnost, drame i drugi oblici kulture puni nemoralnih odnosa i seksa. U današnjoj Kini ljudi više ne veruju da se dobro nagrađuje a zlo kažnjava. Ljudi lako prihvataju i lak su plen demona požuda. Komunistička partija Kine je uništila mnoge naše blagoslove.

Kritičan trenutak nečije sudbine je raskidanje sa požudama. Konfučije je ovako učio:

„Ne gledajte šta nije u skladu sa zapovestima.
Ne slušajte što nije u skladu sa zapovestima.
Nemojte govoriti na način koji nije u skladu sa zapovestima.
Ne radite na način koji nije u skladu sa zapovestima“

Reference:

1. „Razmišljanja o drevnom moralnom učenju“ od Ši Juhan-a, iz dinastije Ćing
2. „Zapisnik iz severoistočnog vrta“ Liang Gongčen, iz dinastije Ćing
3. „Ji Džian Dži“ – Hong Mai iz dinastije Song

Izvor: sajt Biser do bisera