Šta su to večne muke u pravoslavlju – adske muke i tamnice

Postoji li ad i adske tamnice u kojima grešnici doživljavaju večne muke i gde su one navedene kao ishodište grešnog života

 

VEČNE MUKE

• Pravoslavna Crkva uči da u večnosti postoje dvojake muke, kao i dvojako blaženstvo:

1) unutrašnje, proizvedene osećanjima i pomislima koje se rađaju usled sopstvenog položaja, i

2) spoljašnje, koje proizvode spoljašnje okolnosti.

Šta su to večne muke u pravoslavlju - adske muke i tamnice Strašni sud

Strašni sud

• Sveto Pismo adske muke svuda naziva večnim ‐ to je učenje koje je sveta Crkva stalno propovedala i propoveda. Gospod naš Isus Hristos je tu strašnu istinu nekoliko puta potvrdio u Jevanđelju. Najavljujući odbačenim grešnicima zajednički udeo sa palim anđelima, On je objavio šta će im reći na Svome Strašnom Sudu: Idite od Mene, prokleti, u oganj večni koji je pripremljen đavolu i anđelima njegovim (Mt. 25,41). Po izricanju konačne presude ljudskom rodu, izgubljeni će otići u muku večnu, a pravednici u život večni (Mt. 225,46).

U priči o okrutnom bogatašu i ubogom Lazaru, Gospod je posvedočio da obitelji večnog blaženstva i adske tamnice deli provalija velika, i da nema prelaska ni iz blaženstva u muke, niti iz muka u blaženstvo (Lk. 16,26). Crv adski ne umire, i oganj se ne gasi (Mk. 9,48).

Podzemne tamnice predstavljaju čudesno i strašno uništavanje života, uz njegovo istovremeno očuvanje. Ta mo dolazi do potpunog prekida svakog delanja i preostaje samo stradanje; tamo vlada najljući među bolovima srca ‐ očajanje; tamo su plač i jauci što ne donose nikakvu utehu duši koju razdiru; tamo su lanci i okovi koji se ne mogu skinuti; tamo je neprozirna tama, bez obzira na silan plamen; tamo je carstvo večne smrti.

 

Sveti Ignjatije Brjančaninov

Enciklopedija Pravoslavnog duhovnog života