Мирослав Б. Душанић

 

Читаоцу 

 

Фотографија: Мирослав Б. Душанић

Управо о томе размишљам
Ништа није случајно
Ни Твоје читање
Ни мој бол у леђима
На који се овдје не жалим

Поезија је истински пут
Тежак пут
Зна то прави пјесник
Стијешњен или растегнут
Између Бога и Ђавла 

 

Фотографија: Мирослав Б. Душанић

„Lyrik – Lyric – Поезија“