Prekomerno ubiranje poreza je izazvalo zemljotres prestonice

Kad se desi zemljotres, poplava, suša, epidemija vladar treba da razmisli gde je pogrešio. Prekomerno ubiranje poreza je izazvalo zemljotres Pekinga, prestonice Kine

 

Tokom dinastije Juan, u proleće 24. godine vladavine cara Dži Juana (1287), Hu Bili je poverio vlast ministru Šang Ge-u. Međutim kao političar je Šang Ge bio autokrata i okrutan. Favorizovao je članove svoje partije, ukoravajući i napadajući političare iz drugih stranaka koji su imali različite stavove. Šang Ge je osnovao odeljenje nazvano“Džengli“ (naplata poreza) koje je bilo odgovorno za prikupljanje poreza.

Prekomerno ubiranje poreza je izazvalo zemljotres prestonice

Beograd na vodi – maketa karikaturiste

Ovo odeljenje je poslalo na teren mnoge oficire da kontrolišu puteve. Ljudi koji nisu mogli platiti porez hapšeni su i ubrzo su se zatvori napunili narodom. Oni koji su se tokom putovanja sretali nisu se usuđivali da razgovaraju i često su sumnjičali jedni druge.

Onda Peking bi potresen zemljotresom.

Arluhunsali je napisao pismo Hu Biliju preporučujući da govori otvoreno o situaciji. Mišljenja je bio da je uzrok zemljotresa bilo preterano sakupljanje poreza od strane odseka „Džengli“ jer je narod razljućen, besan i žali se. Apelovao je na Hu Bilija da poništi odeljenje „Džengli“ i oslobodi nevine ljude iz zatvora. Hu Bili posluša preporuke Arluhunsali-a, da eliminiše odeljenje „Džengli“ i odreče se ubiranja poreza. Na dan kada je naciji najavio svoju odluku ceo Peking je proslavljao. Na trgu se je točio liker.

Kasnije je korupcija Šang Ge-a bila otkrivena, on je bio otpušten iz službe i završio na sudu. Pre izricanja kazne Šang Ge je s uzdahom priznao Arluhunsaliju: „Danas sam završio ovde, jer nisam poslušao tvoj savet“

U drevnoj Kini je svako, od cara i visokih zvaničnika do običnih ljudi verovao u harmoniju između neba i ljudskog sveta. Verovali su da ako je car pun vrlina i brine za svoj narod, onda će i bogovi dati ljudima povoljna odlikovanja i blagoslove. Ako je car zao i nemilosrdno rukovodi zemljom, povređuje svoj narod, onda bogovi šalju katastrofe da upozore cara. Zemljotresi, suše i druge elementarne nepogode su znaci upozorenja vladarima. Kad god katastrofe stižu s neba, potrebno je da vladari razmislite o tome šta su pogrešno uradili i izdaju dekret kojim razotkrivaju svoje greške pred celom nacijom.

U ranija vremena su postili i molili se. Oslobađani su svi nevini zatvorenici, pokušavali su ispraviti greške kako bi bili pomilovani od bogova, priveli kraju nepogode i postavili temelj za buduću sreću.

 

Autor: Ji Lian

Izvor: www.biserdobisera.net