Preobraženje Gospodnje na gori Tavor

Na gori Tavor se apostolima Gospod Isus Hrist ukazao u vidu svetlosti u društvu proroka Mojsija i Ilije i pokazao svoju božansku prirodu. Taj dogadjaj se naziva Preobraženje Gospodnje i slavi se 19 avgusta po novom kalndaru (6 avgusta po starom)

 

Preobraženje GospodnjeMetamorfoza (grč. Μεταμόρφωσις του Σωτήρος /Metamorfozis tu Soteros/; lat. Transfiguration Domini) je događaj opisan u Jevanđeljima Novog zaveta – Bibliji, tokom kojeg je Hrist postao kao svetlost i ukazao se apostolima zajedno sa Mojsijem i prorokom Ilijom.

Preobraženje Gospodnje na gori Tavor

Preobraženje Gospodnje

Po Mateji, treće godine svoga propovedanja, Isus Hristos povede svoje apostole Jakova, Petra i Jovana u planinu Tavor. Na planini Tavor se Isus Hristos u toku naredne noći preobrazi pred njima i postade kao svetlost. Te noći se apostolima prikazaše i proroci Mojsije i Ilija i začu se glas Božiji, koji apostolima reče da nikad ne gube veru u Njega i Njegovog Sina

Sjaj Njegove mandorle, tavorska svetlost, shvata se kao energija Boga, a ne njegovo ispoljavanje. Kao predmet mističkog iskustva, ova svetlost je često opisivana u pokušajima da se dođe do razumevanja i sjedinjavanja sa Bogom. Slavi se 6. avgusta.

Na ikonama, Preobraženje Gospodnje se slika tako što se planina Tavor često prikazuje sa tri vrha. Na srednjem je Isus Hristos u beloj odeći, blagosilja, iz njega se širi svetlost. Na desnom vrhu stoji Mojsije i drži tablice Zakona, na levom prorok Ilija. Ispod planine trojica učenika, Petar, Jakov i Jovan leže ničice, izgledajući kao u zanosu. Ponekad se sa jedne strane planine prikazuju Hristos i učenici kako dolaze na planinu, a s druge kako silaze; učenici su uznemireni, Hristos se osvrće i blagosilja ih.

Preobraženje Gospodnje je jedan od najvažnijih crkvenih praznika i slavi se 6. avgusta po starom kalendaru, odnosno 19 avgusta po novom kalendaru. Taj dan se u Crkvi proslavlja trenutak kada se prvi put Hristova božanska priroda učinila vidljivom ljudima. Na Preobraženje Gospodnje, koji je posni praznik, u crkvi se osvećuje grožđe i deli narodu u znak zahvalnosti Bogu na plodovima za ishranu. U krajevima gde nema grožđa, osvećuje se drugo voće, kao na primer jabuke.

Preobraženje je, preobražava se i gora i voda“ – narodna izreka.

Izvori: Wikipedia, Pravoslavlje.net

. . .

Jevandjelje po Mateji – glava 17

1 I posle šest dana uze Isus Petra i Jakova i Jovana brata njegovog, i izvede ih na goru visoku same.
Dan. 10:8, Mk. 5:37, Lk. 9:28

2 I preobrazi se pred njima, i zasja se lice Njegovo kao sunce a haljine Njegove postadoše bele kao svetlost.
Dan. 10:8

3 I gle, ukazaše im se Mojsije i Ilija, koji s Njim govorahu.
Rim. 3:21

4 A Petar odgovarajući reče Isusu: Gospode! Dobro nam je ovde biti; ako hoćeš da načinimo ovde tri senice: Tebi jednu, a Mojsiju jednu, a jednu Iliji.
Lk. 9:33

5 Dok on još govoraše, gle, oblak sjajan zakloni ih; i gle, glas iz oblaka govoreći: Ovo je Sin moj ljubazni, koji je po mojoj volji; Njega poslušajte.
5 Moj. 18:15, Isa. 42:1, Mt. 3:17, Mk. 1:11, Lk. 3:22, Dela 3:22, Jev. 12:25, 2 Pet. 1:17

6 I čuvši učenici padoše ničice, i uplašiše se vrlo.
2 Pet. 1:18

7 I pristupivši Isus dohvati ih se, i reče: Ustanite, i ne bojte se.

8 A oni podignuvši oči svoje nikoga ne videše do Isusa samog.

9 I silazeći s gore zapovedi im Isus govoreći: Nikom ne kazujte šta ste videli dok Sin čovečiji iz mrtvih ne ustane.
Mk. 9:9, Lk. 9:36

10 I zapitaše Ga učenici Njegovi govoreći: Zašto dakle književnici kažu da Ilija najpre treba da dođe?
Mal. 4:5

11 A Isus odgovarajući reče im: Ilija će doći najpre i urediti sve.
Lk. 1:16, Dela 1:6, Dela 3:21

12 Ali vam kažem da je Ilija već došao, i ne poznaše ga; nego učiniše s njime šta hteše: tako i Sin čovečiji treba da postrada od njih.
Mt. 14:3, Mk. 9:12

13 Tada razumeše učenici da im govori za Jovana Krstitelja.

14 I kad dođoše k narodu, pristupi k Njemu čovek klanjajući Mu se,
Mk. 9:14, Lk. 9:37

15 I govoreći: Gospode! Pomiluj sina mog; jer o meni besni i muči se vrlo; jer mnogo puta pada u vatru, i mnogo puta u vodu.

16 I dovedoh ga učenicima Tvojim, i ne mogoše ga isceliti.

17 A Isus odgovarajući reče: O rode neverni i pokvareni! Dokle ću biti s vama? Dokle ću vas trpeti? Dovedite mi ga amo.

18 I zapreti mu Isus; i đavo iziđe iz njega, i ozdravi momče od onog časa.

19 Tada pristupiše učenici k Isusu i nasamo rekoše Mu: Zašto ga mi ne mogasmo izgnati?
Mk. 9:18, Mk. 9:28

20 A Isus reče im: Za neverstvo vaše. Jer vam kažem zaista: ako imate vere koliko zrno gorušičino, reći ćete gori ovoj: Pređi odavde tamo, i preći će, i ništa neće vam biti nemoguće.
Mt. 21:21, Mk. 9:23, Mk. 11:23, Lk. 17:6, 1 Kor. 12:9, 1 Kor. 13:2

21 A ovaj se rod izgoni samo molitvom i postom.