Srpski Kralj MILUTIN (1275-1321)

Ko je bio kralj Milutin, veliki zadužbinar koji je podizao crkve i ratnik koji je proširio Srbiju. Mošti mu se nalaze u Sofiji u Bugarskoj

 

Sveti car Stefan Milutin I, Urošev, Nemanjić VI

Kralj Milutin je proširio granice Srbske države i to, kako je zapisano ..” u okvirima koje je mogao da brani, što nije učinio njegov unuk Stefan Silni.” Po mnogima kralj Milutin je bio, možda, veći vladar od cara Dušana Silnog.

Kralj Milutin kao ktitor freska - Kraljeva crkva manastir Studenica

Kralj Milutin kao ktitor – freska Kraljeva crkva manastir Studenica

Proširio je Srbiju na severu do Mačve, držao je Rudnik i Beograd, osvojio Drač, Skoplje… držao Makedoniju do Velesa i Štipa. Na istoku je osvojio Braničevo, a u posedu su mu bili i Debar i dobar deo Albanije. Car, pred kim su drhtali vlastodršci od Rima do Carigrada – dugo je ratovao oko krune protiv starijeg brata Dragutina, oslepeo je sina Stefana Dečanskog, pre cara Dušana donosio Zakone, imao sedam rudnika srebra, u najamničkoj vojsci imao čak i Špance ….

Kralj Milutin je podigao 42 crkve – više crkava nego svi Nemanjići zajedno.

Pomenućemo samo neke crkve i manastire koje je podigao kralj Milutin:

Gračanicu kao remek delo srednjovekovne arhitekture,

Banjsku koju su srušili turci,

Bogorodicu Ljevišku u Prizrenu,

glavnu crkvu u Hilandaru,

crkvu u okviru Studenice,

tri crkve u Solunu,

crkva u Carigradu,

manastir na Sinaju,

manastir u Jerusalimu ….

Njegove svete mošti (bez glave i desne ruke) počivaju u Sofiji i to u Hramu Svetog Kralja – koji nije njegova zadužbina.

Svete Mošti Kralja Milutina u Sofiji - crkva Svete Nedelje

Svete mošti kralja Milana u Sofiji

Za kralja Milutina bile su udate srpkinja Jelena, vizantijska princeza Tesalka – koja mu je bila prija i koju je oteo iz manastira, bugarska princeza Ana Terter i vizantijska princeza Simonida (a ima i naznaka da je bio u vezi i sa caricom Irinom Jolantom – Simonidinom majkom). Princeza Ana je imala 12 godina kada su mu je ponudili za ženu, a Simonida je imala 5 (!?) i Kralj ju je uzeo sebi da je odgaja – dok ne dođe u zakonito doba za brak (tada se sa 12 godina smatralo punoletnim) .

Istoričarima je bilo teško utvrditi mnoge detalje u vezi njegovog života, tako da se predpostavlja da je rođen oko 1253 godine. Ne može se sa sigurnošću ni utvrditi broj i dužina Kraljevih brakova i redosled ženidbi, pa čak – i sa kojim suprugama su rađana Milutinova deca. Milutinovi sinovi Stefan i Konstantin, jedno vreme nisu bili priznati od vladara susednih pravoslavnih zemalja ni od strane katoličkog Zapada. Sin mu je car Stefan II Milutinov Dečanski Nemanjić VII, bio je u braku sa Teodorom – ćerkom bugarskog cara Smileca, a ćerka Ana (Neda) udata je za cara Mihaila Šišmana. Sa mađaricom Jelisavetom Kralj je imao kći Zoricu.

Posle smrti kralja Milutina nastao je veliki metež u državi, iako je ta država po mnogima – “… manja od Dušanovog carstva ali je smatrana jačom, zbog bolje unutrašnje organizacije i komplikovanosti teritorija.” Za vlast su se borili Milutinovi sinovi Stefan Dečanski i Konstantin, pa i Dragutinov sin Vladislav. Metež je bio toliki da su čak i sprovod Milutinovog tela iz Nerodimlja u Banjsku, napadali ratnici i pljačkaši.

hadži Milan Arsenović