Ekološko društvo Dragačevo i Udruženje poljoprivrednika Dragačeva iz Guče u saradnji sa vodećim organizacijama iz Austrije: ZAR – Centralna radna organizacija govedarstva Austrije u Beču; AGOEF – Udruženje odgajivača goveda simentalske rase u Cvetlu i AAK – Austrijski poljoprivredni klaster, kao i sa vodećim organizacijama iz Nemačke: Ministarstvo poljoprivrede Bavarske, Institut za stočarstvo Bavarske, Stočarski centar Bajern – Genetik u Minhenu i ASR – Savez odgajivača goveda Donje Nemačke, organizuje:

Stručnu posetu

SAVREMENO GOVEDARSTVO U AUSTRIJI I NEMAČKOJ

od 22 – 26. oktobra 2014. godine

Savremeno govedarstvo u Austriji i Nemačkoj i stručna poseta od 22 – 26. oktobra 2014. Glavni cilj posete je Centralna izložba simentalca Nemačke, Mizbah – Rosenhaj, južno od Minhena

 

Savremeno govedarstvo u Austriji i Nemačkoj - stručna poseta

Simental krave i savremeno govedarstvo na selu

Stočarstvo je osnova poljoprivrede a govedarstvo je osnova stočarstva, a obe navedene države su poznati odgajivači goveda pretežno simentalske rase sa značajnim izvozom priplodnih grla. Slična struktura poljoprivrednih domaćinstava obe države još više doprinosi značaju saradnje Srbije u stočarstvu.

U Austriji se predviđa bliže upoznavanje navedenih organizacija, stanje u govedarstvu, organizacija proizvođača i savetodavne službe, proizvodnja mleka, centra za aukciju i stočarske farme.

U Nemačkoj – Bavarska, glavni cilj posete je Centralna izložba simentalca Nemačke, koja se povremeno održava, a ove godine se održava u poznatom centru Mizbah – Rosenhaj, južno od Minhena. Na toj izložbi sa bogatim programom i aukcijom, očekuje se preko 130 elitnih priplodnih grla simentalske rase, koja je od najvećeg značaja i za Srbiju.

Pored izložbe u programu je poseta Ministarstvu poljoprivrede Bavarske, Institutu za stočarstvo Bavarske i Stočarskom centru Bajern – Genetik u Minhenu, kao i razgovor o mogućnostima saradnje na razvoju stočarstva u Srbiji.

U turističkom delu programa planira se panoramsko upoznavanje Beča i Minhena.

PROGRAM PUTOVANjA

1. dan – sreda – 22.10.2014. – polazak u popodnevnim satima Čačak – Beograd – Novi Sad i noćna vožnja prema Mađarskoj i Austriji – Beču.

2. dan – četvrtak – 23.10.2014. – AUSTRIJA – BEČ – NEMAČKA – BAVARSKA

Beč – panoramsko razgledanje; prijem u organizacije ZAR – Centralna radna organizacija govedarstva Austrije, AAK – Austrijski poljoprivredni klaster i AGOEF – Udruženja odgajivača goveda simentalske rase – Cvetl, nastavak puta ka Bavarskoj; uzputna poseta jednog centra za aukcije; obilazak jedne odabrane farme simentalca; dolazak u Bavarsku – okolina Minhena. Noćenje.

3. dan – petak – 24.10.2014. – NEMAČKA – BAVARSKA

Doručak. Stručni program u Bavarskoj: Ministarstvo poljoprivrede Bavarske; Instutut za stočarstvo Bavarske; Stočarski centar Bajern – Genetik – jedna farma – večernje druženje u Misbahu sa odgajivačima simentalca. Noćenje.

4. dan – subota – 25.10.2014. – NEMAČKA – BAVARSKA – nastavak puta ka SRBIJI

Doručak. Obilazak jedne farme. Prisustvo izložbi, izboru šampionskih grla i aukciji elitnih grla na Centralnoj izložbi simentalca Nemačke.

Nastavak puta preko Slovenije ka Srbiji.

5. dan – nedelja – 26.10.2014. SRBIJA

Noćna vožnja – dolazak u Srbiju u jutarnjim – prepodnevnim satima.

Stručni vodič na putovanju je Prof. dr Milan Tošić, Poljoprivredni fakultet Beograd

Cena aranžmana po osobi je 220 evra u dinarskoj protivvrednosti po važećem kursu na dan uplate. Uplata 50% od cene prilikom prijavljivanja a ostatak 10 dana pre polaska na put. U cenu aranžmana uračunato je: autobuski prevoz sa taksama, dva noćenja sa doručkom, troškovi organizacije i stručnog vođenja, kao i osiguranje putnika.

Rok za prijavu je što pre a najkasnije do 30 septembra 2014. g., zbog rezervacije smeštaja za grupu.

Aranžman je rađen na bazi najmanje 35 plativih putnika. Organizator zadržava pravo izmene programa.

Prijave i dodatna obaveštenja: Dušan R. Ivanović, Guča 032/855-760, 063/416-614, [email protected]