Šta je uzrok rata i oholost – zašto ljudi i narodi ratuju

Vladika Nikolaj Velimirović Žički objašnjava šta je glavni uzrok rata i zašto ljudi ratuju medjusobno, kako ih oholost tera da se sukobljavaju

 

UZROK RATA

Glavni uzrok rata jeste u oholosti čoveka prema čoveku i u oholosti naroda prema narodu. Od oholosti pomračava se um, te ljudi ne vide Boga. A čim ljudi izgube Boga iz vida, gube i svest o tome, da je svaki čovek svakom čoveku brat. I tada oholost počinje da rađa mnogobrojnu zlu decu svoju u duhu čovečijem.

Šta je uzrok rata - zašto ljudi i narodi ratuju - Vladika Nikolaj Velimirović

Pravoslavni sveštenik čita molitvu verniku ispred kordona policije – Kijev, Ukrajina, januar 2014 godina.

A imena njene dece jesu ova:

Ja sam bolji od drugih ljudi.

Ja sam jači od drugih ljudi.

Ja treba da budem bogatiji od drugih ljudi.

Ja treba da pokorim druge sebi.

Ja treba da gospodarim nad drugima.

Ja treba da istrebim druge.

Ja treba da otmem od drugih, jer sam bolji i jači.

Rađanju ovog zlog poroda oholosti pomažu naučnici, koji govore: čovek je sin majmuna, te sin ne može da ode daleko od oca svoga, kao što iver ne pada daleko od klade;

Bezbožnici koji govore: Ovaj svet je lampa, koja je sama sebe napravila, sama sebe zapalila i sama će sebe ugasiti. Zato, jedimo, pijmo, udrimo, otimajmo, jer fitilj našeg života tek što nije dogoreo i ugasio se.

Trgovci koji govore: Narodi su na pijaci, naš pijac je tesan, treba da osvojimo pijac levo i desno od nas. Ne mari što će mnoga krv pasti, mi ćemo po ljudskoj krvi prostrti svilu i kože, sakrićemo je pšenicom i pirinčom i kafom i šećerom – pa ćemo biti srećni.

Političari, koji govore: Naš narod je divan i jedinstven, naš narod ima krasne crne oči. Pođimo na naše susede i pokopajmo sve plave oči, pa ćemo onda biti mirniji i srećniji, jer onda neće biti plavih očiju, da nas gledaju popreko. Plavooki će ležati pod zemljom, a crnooki će veselo šetati po njihovim grobovima.

I tako oholost trijumfuje sa svojom decom.

Pitanje: Kako se može izbeći rat?

Treba poseći oholost, zlu majku, da ne bi više rađala zlu decu. A ima samo jedan jedini mač, koji može poseći oholost. To je mač Hristov. Ko od mladih ljudi nađe taj mač i poseče oholost u sebi, taj je učinio mnogo za svetski mir. Čim bude posekao oholost, odmah će doći do saznanja da čovek nije sin majmunski, nego sin Božji. I sve će mu biti jasno šta dalje treba raditi.

 

Sveti vladika Nikolaj Žički