Zaštita slavne Vladičice i Nebeske Carice naše za verni narod hrišćanski

14 Oktobra se slavi Pokrov Presvete Bogorodice kada vernici idu u crkvu po blagoslov Vladičice naše. Akatist Pokrov Presvete Bogorodice kao pdf file dajemo na kraju teksta za slobodno preuzimanje i čitanje kod kuće.

 

POKROV PRESVETE BOGORODICE (grč: Σκέπης της Θεοτόκου), praznik ustanovljen u Rusiji u toku XII veka u čast Presvete Bogorodice, koju je u Vlahernskom hramu video (902) prepodobni Andrej Jurodivi sa svojim učenikom Epifanijem u toku bdenija. Praznuje se 1. oktobra. Iako se pojavljivanje Presvete Bogorodice desilo u Carigradu, ovaj praznik slavi se samo u pomesnim crkvama slovenskih naroda. Ovaj praznik je poznat i pod imenom Pokrovice, Bogorodičin pokrov i Ženski praznik.

Akatist Pokrov Presvete Bogorodice ikona

Ikona Pokrov Presvete Bogorodice

Pokrov Presvete Bogorodice jeste njen omofor (pokrivač) koji je ona razastrla nad Hrišćanima – u viđenju koje je imao prepodobni Andrej Jurodivi i njegov učenik Epifanije u Vlahernskom hramu u Carigradu, dok su bili na molitvi. Naime, mnoštvo naroda se sabralo na molitvu za spas otadžbine i otklanjanje ratne opasnosti od Saracena polovinom X veka. Hram je bio pun, i u četvrti čas bdenija, ukazala se Presveta Bogorodica s mnoštvom svetih, sa raširenim omoforom kako zakriljuje Hrišćane koji se mole. To pojavljivanje Majke Božije i njen zaštitnički gest su bili jaka moralna podrška za Grke, pa su Saraceni bili potisnuti i poraženi. Nakon tih događaja, ustanovljen je praznik Pokrova Presvete Bogorodice. Taj praznik je hramovni dan više hramova u našoj pomesnoj crkvi – između ostalih, i u Pećkoj Patrijarišji.

Akatist Pokrovu Presvete Bogorodice - Manastir Pokrova Presvete Bogorodice Djunis 2012 godina

Manastir Djunis gde je najveća proslava praznika Pokrova Presvete Bogorodice u Srbiji

Crkva Pokrova Presvete Bogorodice u Beogradu, Kajmakčalanska 55, na Lionu, svakog petka u 17h čita Akatist Pokrov Presvete Bogorodice.

Vi možete u svojoj kući čitati akatist svake nedelje ili po potrebi kao molitvu za direktnu zaštitu Bogorodice. Akatist Pokrov Presvete Bogorodice kao pdf file za slobodni download možete preuzeti i odštampati na linku ovde – Akatist Pokrov Presvete Bogorodice

Fotografije u tekstu su sa proslave praznika Pokrov Presvete Bogorodice u manastiru Djunis 14 oktobra 2012 godine.

Manastir Pokrova Presvete Bogorodice Djunis 2012 godina 2

Manastir Djunis i verni narod na proslavi Pokrova Presvete Bogorodice – 2012 godina

Manastir Pokrova Presvete Bogorodice Djunis 2012 godina 3

Verni narod na molitvi Pokrovu Presvete Bogorodice – manastir Djunis 2012 godina

 

Molitva Presvetoj Bogorodici

O, Presveta Djevo, Mati Gospoda višnjih Sila, Carice neba i zemlje, svemoćna Zastupnice grada i zemlje naše! Primi ovo pohvalno i blagodarno pojanje od nas nedostojnih slugu Tvojih i molitve naše uzesi ka prestolu Boga Sina Tvoga da milostiv bude nama grešnima i da blagodat Svoju rasprostre na one što poštuju svečasno Ime Tvoje i klanjaju se sa verom i ljubavlju čudotvornoj ikoni Tvojoj. Jer mi nismo dostojni da se On smiluje na nas, ako Ga Ti, Vladičice, ne umilostiviš za nas, pošto Ti sve možeš kod Njega. Zato pribegavamo Tebi kao sigurnoj i brzoj Zastupnici našoj: usliši nas koji se molimo Tebi; zakloni nas svemoćnim pokrovom Svojim i izmoli u Boga, Sina Svoga, pastirima našim revnost i brigu za duše naše, gradonačelnicima – mudrost i silu, sudijama – pravdu i nepristrasnost, nastavnicima – razum i smirenoumlje, supruzima – ljubav i slogu, deci – poslušnost, zlostavljanima – strpljenje, uvrediocima – strah Božiji, tužnima – blagodušnost, radosnima – uzdržljivost, a svima nama duh znanja i pobožnosti, duh milosrđa i krotosti, duh čistote i pravde.

O, Presveta Gospođo, smiluj se na nemoćne ljude svoje: rasejane saberi, zabludele na pravi put izvedi, starost podrži, mladež ocelomudri, decu vaspitaj i pogledaj na sve nas pogledom milostivog zastupništva Tvog, podigni nas iz dubine grehovne i prosveti oči srca našeg da gledaju na spasenje; milostiva nam budi ovde i tamo: u kraju gde ćemo se nalaziti posle preseljenja sa zemlje i na Strašnom Sudu Sina Tvog, a oce i braću našu što su se u veri i pokajanju prestavili iz života ovog, uvrsti u večnom životu sa anđelima i sa svima svetima. Jer Ti si, Gospođo, slava nebeskih i zemaljskih bića, Ti si po Bogu nada i zastupnica sviju nas koji Ti sa verom pribegavamo. Tebi se dakle molimo i Tebi, kao svemoćnoj Pomoćnici, predajemo sami sebe, i jedan drugog, i sav život svoj, sada i uvek i kroza sve vekove.

Amin!

Manastir Pokrova Presvete Bogorodice Djunis 2012 godina 6

Služba na praznik Pokrova Presvete Bogorodice u manastiru Djunis 2012 godina

Manastir Pokrova Presvete Bogorodice Djunis 2012 godina 5

Verni narod u manastiru Djunis 2012

Manastir Pokrova Presvete Bogorodice Djunis 2012 godina 4

Blagoslov i Pokrov Presvete Bogorodice neka je na vama! – Manastir Djunis 2012 godine