Indijanski HAARP za kišu

Američki indijanci ali i mnogi drugi narodi su koristili magijski ples za prizivanje kiše – paganski HAARP, ali i za rasterivanje oblaka. Indijanski kišni ples je najpoznatiji od svih

 

Ples za prizivanje kiše ili kišni ples je obredni ples raznih naroda, paganska praksa koji se izvodi u nadi umilostivljenja prirodnih sila i prizivanja kiše, kako bi se osigurala zaštita bilja od suše, dobijanje hrane i pitke vode. Često se izvodi tokom suša, uz dirigovanje lokalnog vrača šamana i u pratnji posebnih pesama koje učesnici izvode. Kada veliki poglavica plemena vidi da je nastao problem sa vremenom, uz njegovu odluku, veliki i moćni vrač plemena priziva duhove predaka da bi ples za prizivanje kiše bio uspešan, jer njihova sila, uz pokrete igrača umilostivljuje nebo.

Ples za prizivanje kiše ili HAARP indijanski kišni ples

Ovo je ratnički ples indijanaca a ne ples za prizivanje kiše ali su slični

Postoje različite vrste kišnih plesova koji se mogu naći u brojnim delovima sveta: bilo u starom Egiptu ili kod Indijanaca. Čak i u 20. veku izvodili su se obredni plesovi za prizivanje kiše pod nazivom paparuda (Rumunjska) ili Perperuna kod raznih slovenskih naroda. Postoji i suprotni ples, ples za rasterivanje kiše, ali je ostalo malo šamana i vračeva koji ga znaju.

Iako je američka vojska koristila indijance tokom ratova koje je vodila kao izvidjače i šifrante, nije zabeleženo da su indijanski ples za kišu koristili u svrhe kontrole vremena prema državama trećeg sveta. Danas se veruje da umesto indijanaca i pagana te plesove zamenjuje HAARP sistem kontrole vremena.

Indijanski ples za prizivanje kiše