Čovek koji je vratio istinski ponos Rusiji

Vladimir Putin če ostati upamćen kao značajan državnik i političar svoje zemlje. Rusija za vreme Putina je vratila svoje mesto u svetu kao velesila i društveno ekonomski se podigla

 

Bez obzira na Putinovo otkazivanje od velikih pohvala, verovatno će njega upamtiti kao čoveka koji je vratio istinski ponos Rusije i, kasnije dok se nalazio na dužnosti premijera, utemeljio otvorenu vladu. Nešto manji su mu uspesi u borbi sa korupcijom, čiji smrad prodire u javni život tokom mnogih pokolenja. Ali on na tome radi. Kada se nedavno, jedan čovek požalio na to, kakvu štetu određena korupcija nanosi oružanim snagama Rusije, Putin je lično naredio sprovođenje detaljne istrage po njegovoj žalbi: „Ako je on jednostavno štetočina, kaznite ga. U protivnom slučaju ispravite situaciju“.

Rusija za vreme Putina - čovek koji joj je vratio ponos

Rusija za vreme Putina je ojačala i posmatra se sa respektom

Rusija se, nesumnjivo, izmenila za vreme Putina.

No, da li se on promenio? Čovek koji ga prati iz neposredne blizine još od početka 90-tih, priča: „Naravno, on je uvek bio samouveren, ali sada otvoreno demonstrira tu samouverenost. On veselo provodi vreme, koristi se popularnošću i stvarno uživa u životu. Čini mi se, da se ranije o njemu, to nije moglo reći. Međutim, ja mislim da je to uvek bilo u njegovim genima. On je najneverovatniji čovek. Mislim, da su mogli dešifrovati njegovu DNK, za vreme njegovog detinjstva, naučnici bi nam rekli , kakav interesantan čovek će on postati, kakav izuzetan će biti njegov život“.

Verovatno, nepravedno njega porede sa Josifom Staljinom. Kako je bilo primećeno u ovoj glavi, Putin je detaljno proučavao čoveka, koji je zauzimao istu dužnost kao i on. Ali, lider od koga je on crpio nadahnuće, bio je Petar Stolipin, koji se rodio pre 150 godina. Kao i Putin, Stolipin je postao premijer u istinski dramatičnom periodu ruske istorije, za vreme velikih političkih i socijalnih problema. Ponavljajući kao mantru: „Njima trebaju veliki potresi, nama treba velika Rusija“, Stolipin je revnosno i uspešno provodio mirne reforme, kada su svi oko njega podržavali revoluciju. Dok se Staljin hteo zagraditi od Zapada, Putin otvoreno želi da Rusija bude na svetskoj areni, o čemu je maštao i Stolipin. Dajući od svojih ličnih sredstava značajnu sumu u fond za izgradnju spomenika Stolipinu u Moskvi, Putin je potom sakupio slične priloge od članova svoje vlade. On se opravdano može nadati da će njegovi naslednici uraditi takvu istu stvar za njega. Naravno, ako Putin bude ponovo izabran za predsednika Ruske Federacije, imaće dovoljno vremena da dobije mesto među svojim sunarodnicima. Samo, ako Putin hoće da završi veliki posao, koji je započeo Stolipin, on ne smije gubiti ni minuta, zato što stalno mora dokazivati za šta je sposoban, ne samo kod sebe u domovini.

Predsednički kandidat republikanaca Mit Romni, tvrdi, da je Amerika – “jedina zemlja sa unikatnom sudbinom i ulogom u svetu”. Pošto je Rusija takođe, među pet stalnih članova saveta bezbednosti UN, ona takođe, ima prava davati slične izjave, i nije isključeno, da je Putin spreman ponovo razmotriti svoje izolacionističke stavove. Naprimer, 2007. godine, on je izjavio: „Ja ne smatram da mi trebamo uzimati na sebe nekakve misionarske dužnosti… Zbog toga, bih veoma želeo da, u budućem, nikakve misionarske ideje ne zahvataju ni stanovništvo, a tim više ni rukovodstvo zemlje“.

Treba pamtiti reči Dostojevskog, koji je tačno obeležio taj zadatak: „Da, misija ruskog čoveka je, neosporno, sveevropska i svetska. Postati pravim Ruskim, postati potpuno Ruskim, možda i znači samo postati bratom svih ljudi, univerzalnim čovekom, tada ćemo mi postati svedocima pojave nove Rusije, koja će imati moralno pravo nazivati se uistinu sveevropskom i svetskom“.

Odlomci iz knjige K Hacinsa i A Korobko “PUTIN”

Copyright za teritoriju ex Jugoslavije- Milka Kresoja, Moskva