Srećan rodjendan Vladimiru Vladimiroviću Putinu, predsedniku Rusije!

Na današnji dan u Sankt Peterburgu, nekadašnji Lenjingrad, 7 oktobra 1952 godine je rodjen Vladimir Vladimirovič Putin, sadašnji ruski predsednik koji je vratio dostojanstvo i ruskom narodu i ruskoj državi.

Srećan rodjendan predsedniče Rusije! Neka Vladimira Putina, predsednika Rusije čuva Gospod Bog, Presveta Bogorodica koja bdi nad zemljom Rusijom i Sveti Georgije Pobedonosac koji ratuje za ruski pravoslavni narod i donosi pobede Rusiji. Neka živa pomoć s nebesa bude uz ruskog predsednika.

SREĆAN RODJENDAN VLADIMIR VLADIMIROVIČ PUTIN!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН!

Rodjendanska čestitka Putinu

Za vreme Otadžbinskog rata ruski vojnici su imali ušiven Psalm žive pomoći u svojim uniformama i odelima, da ih Gospod Bog čuva od svih vidljivih i nevidljivih neprijatelja. I dan danas ruski vojnik na frontu nosi zaštitni psalm 90 uz sebe. Neka molitva i pesma cara Davida kao živa pomoć Gospodnja uvek bude uz ruskog predsednika i ruski narod koji vodi.

. . .

Psalam 90 Žive pomoći

1. Koji žive u zaklonu Višnjega, u sjenu svemogućega počiva.

2. Govori Gospodu: ti si utočište moje i branič moj, Bog moj, u kojega se uzdam.

3. *On će te izbaviti iz zamke ptičareve, i od ljutoga pomora;  –  *Psal. 124, 7.

4. Perjem svojim osjeniće te, i pod krilima njegovijem zaklonićeš se; istina je njegova štit i ograda.

5. Nećeš se bojati strahote noćne, strijele, koja leti danju,

6. Pomora, koji ide po mraku, bolesti, koja u podne mori.

7. Pašće pored tebe hiljada i deset hiljada s desne strane tebi, a tebe se neće dotaći.

8. Samo ćeš gledati očima svojima, i vidjećeš platu bezbožnicima.

9. Jer si ti, Gospode, pouzdanje moje. Višnjega si izabrao sebi za utočište.

10. Neće te zlo zadesiti, i udarac neće dosegnuti do kolibe tvoje.

11. *Jer anđelima svojim zapovijeda za tebe da te čuvaju po svijem putovima tvojim.  –  *Mat. 4, 6.

12. Na ruke će te uzeti da gdje ne zapneš za kamen nogom svojom.

13. Na lava i na aspidu nastupaćeš i gazićeš lavića i zmaja.

14. „Kad me ljubi, izbaviću ga; zakloniću ga, kad je poznao ime moje.

15. Zazvaće me, i uslišiću ga; s njim ću biti u nevolji, izbaviću ga i proslaviću ga.

16. Duga života nasitiću ga, i pokazaću mu spasenje svoje.“

. . .

Čestitku šalje,

MEDJUNARODNI CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE NASLEDJA NIKOLE TESLE BEOGRAD

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ НАСЛЕДИИ НИКОЛЫ ТЕСЛА БЕЛГРАД