Kako se moliti u toku dana

Dnevna molitva vernika je data od sveštenika. Šta je molitveno pravilo i kako se dobija da bi se molili pravilno. Blagoslov za molitvu i redosled molitvi

Molitveno pravilo je skup molitvi koje izgovara pravoslavni vernik u toku dana. To su njegove dnevne molitve, izbor, broj molitvi i broj ponavljanja nekih molitvi koje izgovara svakodnevno. Pravoslavni vernik poštuje reč Božiju i predanje Svetih, te se moli kanonskim molitvama koje su objavljene kroz Sveto Jevandjelje i kroz pouke Svih Svetih, zato što te molitve prizivaju Sveti Duh. Takve kanonske molitve se nalaze u Molitveniku. Zato je jako bitno dobiti molitveno pravilo uz blagoslov od sveštenika i pridržavati ga se – to je vaša dnevna molitva Bogu.

U Pravoslavnoj crkvi se poštuje blagoslov duhovnika. Zako je potrebno tražiti blagoslov i za Molitveno pravilo od svog sveštenika pastira. Blagoslov se traži za svaku bitnu stvar od nadležnog sveštenika a posebno je bitno dobiti blagoslov za molitvu, za lično molitveno pravilo, bilo da se molitveno pravilo usvaja, proširuje ili skraćuje. Ne činite ništa na svoju ruku, ne izmišljajte i ne odredjujte sami sebi pravilo, to nije bogougodno.

Šta je molitveno pravilo za vernika - redosled dnevne molitve

Freska Arhangel Mihajlo – šta je molitveno pravilo

U praksi usvajanje pravila izgleda ovako: Vernik zatraži razgovor sa svojim mesnim sveštenikom – pastirom,  i zamoli ga da mu odredi molitveno pravilo za njega, ili pak i za njegove ukućane, decu. Sveštenik ili poznaje vernika ili se kroz razgovor upoznaje sa njim i njegovim duhovnim i duševnim stanjem i na osnovu toga odredjuje molitveno pravilo za osobu koja ga traži. Odredjuje koje sve kanonske molitve i kojim redom, koliko puta u toku dana vernik treba da se pomoli. Zavisno od duhovne spremnosti, revnosti, zdravstvenog stanja, radnih i životnih obaveza, situacije u kući i slično, sveštenik odredjuje i blagoslovi molitveno pravilo i daje ga verniku za spas njegove duše.

Trajanje molitvenog pravila je od par minuta do par desetina minuta za mirjane, dok monasi dobijaju zahtevnija molitvena pravila koja traju ponekad i više od sat vremena. Koliko god minuta da traje dnevna molitva, 5, 10, 15 minuta, ne treba je propuštati a ni samostalno skraćivati zbog neke žurbe, dosade, razdražljivosti, jer svaka molitva priziva Sveti Duh koji dodiruje našu dušu. Uz to, molitve su duhovna zaštita za nas i naše ukućane.

Treba reći da nije svaki vernik u stanju da se dugo ili često moli, posebno to nisu u stanju početnici. Pravilo je da se sa molitvama počinje lagano i postepeno, prvo one najvažnije molitve: Oče Naš, pokajna molitva, Simvol vere, Bogorodice Djevo, Dostojno jest, molitva Andjelu čuvaru, molitva za početak dana, i tako redom. Kako vernik napreduje duhovno, njegova sama duša traži još molitve i želi da povećava svoje molitveno pravilo. Ali i to povećanje molitvenog pravila treba da se radi uz savet i blagoslov sveštenika, makar kada se radi o uobičajenim kanonskim molitvama. Napominjemo da nije dušekorisno menjati sveštenika i duhovnika jer smo nečimnezadovoljni, iz naše razdražljivosti ili potrage za većim duhovnim saznanjima, treba se držati svog nadležnog sveštenika i sa njim se o svemu dogovarati.

Kada se izgovaraju lične molitve svojim rečima

Kanonske i Crkvom utvrdjene molitve pozivaju Sveti Duh u dušu molitvenika, zato su one neophodne u molitvenom pravilu. Pa ipak, svaki vernik ima pravo da svoje molitveno pravilo ispunjava i uz dodavanje svojih ličnih i jedinstvenih molitvi iskazanih svojim rečima, kada pored i nakon uobičajenih kanonskih molitvi moli i za nešto posebno, nešto lično, kada ima neku želju ili potrebu. Na primer, nakon kanonskih molitvi Presvetoj Bogorodici, vernik može uputiti i svoju ličnu molitvu, svojim rečima iskazanu Bogomajci, gde se moli za nešto lično i specifično. Ili se nakon molitvi svetiteljima, obratiti bilo kom svetom da nekom ličnom molitvom (za stan, posao, decu, isceljenje, učenje, pomirenje), stim da je preporuka iskusniih duhovnika da pre nego što se sa ličnom molitvom obratimo nekom svetitelju, da pre toga pročitamo kanonski tropar Svetitelju, jer je istog trenutka Svetac troparom pozvan da nas poseti i sasluša.

Takodje, usled nekih novih okolnosti, ako je vernik ometan nečim ili ima potrebu, može čitati i izgovarati druge specifične i namenske kanonske molitve iz Pravoslavnog molitvenika: Molitva za zdravlje, molitva za učenje, molitva za rad, molitva pred ispovest, molitva za zašitu od podnebeskih sila, itd.

Takodje, ubacivanje i čitanje psalama ili čitanje tropara i kanona svetiteljima tokom molitvenog pravila je slobodno od strane vernika. Čitanje akatista može biti slobodno, po potrebi, a može biti i deo molitvenog pravila da se jednom nedeljno čita Akatist – u crkvama se jednom nedeljno čita akatist Presvetoj Bogorodici ili svetitelju kome je crkva posvećena. Neki vernici čitaju jednom nedeljno Akatist svom Svecu zaštitniku – krsnoj slavi.

Duhovnici naprednim molitvenicima preporučuju da se dnevno pročita i jedna glava iz Novog zaveta a ako se stigne i jedna glava iz Starog zaveta.

. . .

Primer 1 za molitveno pravilo za mirjanina – trajanje 5 minuta

KRATKO MOLITVENO PRAVILO PREPODOBNOG SERAFIMA SAROVSKOG

Ustavši od sna, neka svaki Hrišćanin stane pred svete ikone i pročita ove molitve:

1. Molitvu Gospodnju („Oče naš“) – tri puta;

2. Molitvu Bogorodici („Bogorodice Djevo“) – tri puta.

3. Simvol Vere – jednom.

Izvršivši ovo pravilo, neka se zanima poslom na koji je postavljen ili prizvan. A dok radi u kući ili putuje, gde god da se nalazi, neka tiho izgovara Isusovu molitvu:
„Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog!“ ili Gospode Isuse Hriste, Sine i Logose (Slovo) Božiji, Bogorodice radi, pomiluj me!“.
Ako je, pak, okružen ljudima, neka, baveći se svojim poslom, samo umom govori: „Gospode, pomiluj!“.

Pre ručka neka izvrši gore opisano jutarnje pravilo.

Posle ručka, obavljajući svoj redovni posao, neka tiho izgovara: „Presveta Bogorodice, spasi me grešnoga!“ ili „Bogorodice Djevo…“.

I neka tako nastavi do samog počinka.

Odlazeći na spavanje, neka opet očita gore ukazano pravilo, ograđujući se krsnim znakom, tiho ili samo umno izgovarajući „Isusovu molitvu“ dok ne zaspi.
Držeći se toga pravila moguće je dostići meru hrišćanskog savršenstva, jer su naznačene tri molitve – temelj Hrišćanstva: prvu nam je dao sam Gospod, i ona je obrazac sviju molitava; drugu je doneo sa Neba Arhangeo Gavrilo, kao pozdrav Prečistoj Djevi Mariji, Majci Gospodnjoj; Simvol Vere sadrži u sebi ukratko sve spasonosne dogmate Pravoslavne hrišćanske vere.

Pored ovog molitvenog pravila, Sveti Serafim svakome je savetovao i čudotvornu molitvu „Bogorodice Djevo“ – da svaki dan pažljivo pročita odjednom sto i pedeset puta. Svako ko je po savetu Oca Serafima držao ovo pravilo, ostao mu je zahvalan čitavog života.

Po smrti Sv. Serafima pronađena je u njegovoj keliji sveska sa opisima čuda koja su se događala onima što su se držali ovoga pravila.

. . .

Primer 2 za molitveno pravilo za mirjanina – trajanje 15 minuta

1. Pokajna molitva (Molitvama Svetih Otaca naših Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin. Care nebeski, Utešitelju, Duše Istine…)

2. Oče naš

3. Presveta Bogorodice Spasi nas!

4. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji – 3 puta

5. Bogorodice Djevo

6. Dostojno jest

7. Anđelu čuvaru

8. Tropar Svecu zaštitniku – krsnoj slavi

9. Psalam – po izboru, potrebi

10. Simvol vere

11. Molitva Svetima za odredjene potrebe

12. Molitva na početku rada

12.a Molitva po svršetku rada

13. Završetak molitve rečima: Molitvama Svetih Otaca naših Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.

Napomena: Lična molitva iskazana svojim rečima se može izgovoriti u bilo kom delu molitvenog pravila, samo bi trebalo da prati tok i smisao obraćanja. Ako se obraćate Svecu krsnoj slavi, to činite nakon tropara vašem svetitelju, ako se obraćate Bogorodici, to radite nakon molitvi Presvetoj Bogorodici, ne pre a ne i na kraju svega.

Posetite svog sveštenika i duhovnika, zamolite ga da vam da molitveno pravilo i revnosno ga ispunjavajte. Neka molitveno pravilo bude prilagodjeno vašim snagama i životnom stilu. Ako dnevna molitva postane breme za vas, otidjite kod sveštenika po savet i ako treba da uz blagoslov promenite molitve, njihov broj ili broj ponavljanja.