Zbog čega je motivacija zaposlenih bitna

Motivacija je unutrašnja sila koja pokreće čoveka kako bi zadovoljio svoje potrebe i ciljeve. Reč motivacija vodi poreklo od latinske reči „moves“ koja u bukvalnom prevodu znači kretanje. Prilikom motivisanja, svako čoveka treba dobro upoznati, jer motivisanje nije samo znanje već i veština.

Da bi neka osoba mogla da motiviše ljude oko sebe prvo mora da motiviše sebe, a za to je potrebno da dobro upozna samog sebe i na pravi način percipira koje stvari motivišu njega samog. Na taj način se dolazi do uspeha na poslovnom, ljubavnom, sportskom ili bilo kom drugom planu.

Zbog čega je motivacija zaposlenih bitna - uspeh, cilj, planiranje

Uz dobro planiranje i strategiju motivacija zaposlenih je ključ za poslovni uspeh

Pre nekoliko godina na televiziji je emitovana emisija o našim najuspešnijim studentima. Tom prilikom inervjuisan je student medicine koji je imao sve desetke. Na pitanje novinara koji je njegov motiv za tako vredno učenje odgovorio je prosto “Kolači”. Nakon toga je objasnio zbunjenom novinru da je svakodnevno prolazio pored jedne ekskluzivne poslastičarnice, ali nikada nije imao novca da sedne u poslastičarnicu i počasti se. Tada je odlučio da postane uspešan doktor i uspeo je da ostane motivisan do kraja studija i ispuni svoj san. Ova priča samo potvrđuje da za motivaciju često nije potrebno mnogo, već je za pravu motivaciju potrebno dobro upoznati svaku osobu i prilagoditi joj se.

U svakom slučaju, motivacija je jako važna u svim sferama života, pa tako i na poslu prilikom motivacije zaposlenih. Često nije lako na pravi način motivisati zaposlene. Međutim ako saznate šta to motiviše vaše zaposlene pronašli ste šifru za uspeh. Motivisani radnici će se znatno više truditi i postizati bolje rezultate i u kvalitativnom i u kvantitativnom smislu. Menadžment najviše interesuje profit, nadmudrivanje sa konkurencojom, nabavka najnovijih tehnologija i sl, i tom prilikom zapostavljaju motivaciju svojih zaposlenih i na njih gledaju kao na samo još jednu varijablu u računici uspeha. Demotivisani zaposleni tada samo “odrađuju” svoj posao. Poštuju procedure ali ne rade ništa dodatno i minimalno koriste svoje kreativne, intelektualne i emotivne kapacitete. Kod demotivisanih zaposlenih nema lojalnosti i bez ikakvih problema će preći kod konkurencije ukoliko im ponude samo malo više od vas.

Napori usmereni ka motivasanju zaposlenih nekada nisu dovoljni, jer taj napor mora biti usmeren u pravom smeru. Bitno je oceniti kako zaposleni reaguju na vaše pokušaje da ih motivišete. Možda vi ulažete veliki trud u motivaciju zaposlenih, ali to redite na pogrešan način i zaposleni će se i dalje osećati nezadovoljno i demotivisano.

Ključ je u upoznavanju zaposlenih i njihovih motivacionih faktora. Za svaki tim treba naći kreativno rešenje za motivaciju i pobrinuti se da u timovima nema osoba koje se ne uklapaju i čije će spajanje negativno uticati na produktivnost celog tima. Ponekad je dovoljn zameniti samo jednu osobu u timu i višestruko podići produktivnost.

Zaposleni koji su na pravi način motivisani ne samo da energičnije, adekvatnije i bolje ispunjavaju zadate ciljeve, već su i lojalni svojoj firmi. Treba naglasiti da je svaka osoba individua za sebe i da ako više osoba motiviše ista stvar, ne znači da ih možete motivisati na isti način. Okruženje, tradicija i kultura su dodatni faktori koji utiču na način motivisanja.

Motivacija je zasigurno veoma bitna i interesantna tema i kao takva često je obrađivana kroz razne istraživačke radove, kao što su: seminarski radovi, diplomski radovi ili master radovi…