Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Istorija

Istina o poreklu Srba – Rusi otkrivaju odakle Srbi potiču

 

Rusi otkrivaju nove dokaze za istoriju Srba

Šta otkrivaju kamen Rozeta, natpis s Krita, Zakonik iz Sirbina – istina o poreklu Srba. Ruski naučnici istražuju nove dokaze odakle Srbi potiču i redefnišu istoriju

 

RUSI OBELODANjUJU ISTINU O POREKLU SRBA

U saradnji s našom velikom patriotkinjom Savom Rosić koja s ruskog prevodi razna korisna štiva i knjige u korist osvešćivanja i buđenja srpskog naroda, objavljujemo ovaj izuzetno značajan članak ruskog profesora i akademika V. A. Čudinova koji upečatljivo govori o poreklu i postojanju nas, Srba, u ovom slučaju, radi se o VIII veku pre Hrista, a o tom govori star zakonik uklesan na obelisku iz grada Sirbina, današnjeg Ksantosa, koji se nalazi u maloj Aziji, u današnjoj Turskoj…

Ovo je veoma bitno radi raskrinkavanja laži da su se Srbi naselili, po zvaničnoj “istoriji”, na Balkan u VII veku (626. godine) iz svoje prapostojbine koja se „nalazila iza Karpata“. Karpati su planine u srednjoj Evropi koje se protežu svojom dužinom od oko 1500 km preko Češke, Slovačke, Poljske, Ukrajine i Rumunije.

RUSI OBELODANjUJU ISTINU O POREKLU SRBA
Nova istorija Srbije zapisana u kamenu?

Jezik, pismo…

Ono što je najindikativnije za istorijsko postojanje nekog naroda je NjEGOV JEZIK, njegova pismenost i njegovo PISMO. Zakonik koji je uklesan na obelisku iz Sirbina potiče iz VIII veka pre nove ere, pisan je na serbo-rašanskom jeziku i pismu! Ovo je očigledan dokaz da su Srbi u VIII veku pre nove ere bili nastanjeni ne, samo, na prostorima male Azije, već i Balkana, budući da je Dragoljub P. Antić u jednom delu svoje knjige: “Kontinuitet vinčanske civilizacije” (od mogućih hiperborejskih koraka do danas)” dokazao da su u TEHNIČKO-FIZIČKOM smislu “velike i masovne seobe” naroda u VII veku POSLE NOVE ERE bile neizvodljive!…

Ako su masovne seobe naroda u tehničko-fizičkom smislu bile neizvodljive u VII veku posle nove ere, onda su, još manje, bile izvodljive u VIII veku pre nove ere jer ako koristimo, samo, podatke „zvaniče istorije”, pre VII veka posle nove ere ništa se ne zna o Srbima, osim da su se “doselili na Balkan iz svoje prapostojbine iza Karpata”. Samo to, a šta su radili pre tog, od čeg su živeli, itd., ništa se ne zna (!)…

Budući da se po ovom uklesanom zakonu, na obelisku, iz Sirbina, jasno vidi da su Srbi bili pismeni i postojali kao kulturan narod još u VIII veku pre nove ere, i ako bismo se, samo, oslonoli i pratili podatke „zvanične istorije” i ovog saznanja o postojanju Srba još u VIII veku pre nove ere… ispada da su se Srbi prvo s prostora male Azije odselili na prostor iza Karpata, napustivši prostor male Azije, zaobišavši bliži Balkan, pa su, eto, odlučili, da se u VII veku posle nove ere, opet i ponovo potpuno masovno presele na neku drugu lokaciju, da se „spuste“ s prostora „iza Karpata“, na Balkan, koji su zaobišli prilikom prethodne “selidbe” iz male Azije, i, od tad, oni po „zvaničnoj istoriji” postoje kao narod, iako postoje mnogobrojni verodostojni podaci o njihovom postojanju kao kulturnog i pismenog naroda, poput ovog uklesanog zakona na obelisku iz VIII veka pre nove ere, na njihovom jeziku, 1400 godina pre tog famoznog VII veka nove ere.

„Istorija“ i istorija…

Naravno, kad se sve ovo izanalizira, pametnima je lako zaključiti da zvanična “istorija” debelo laže, po njoj “cap-carap”… i narod se preselio, masovno, kao kad pređeš preko ulice jer, naprosto, ne objašnjava ništa više o tom, kako se uopšte hranio taj narod prilikom te masovne seobe i kako je bilo moguće, uopšte, tegliti toliku hranu sa sobom prilikom prelaska tolike kilometraže, godinama i godinama… da se narod prehrani (žene, deca, starci, vojnici) budući da tada, u VII veku posle nove ere, neke, iole, napredne tehnologije i tehnike nije bili ni u mislima, a kamoli praksi, da bi se teglila tolika hrana i da bi se narod adekvatno i brzo selio, hranio, lečio jer, u pitanju je bilo hiljade i hiljade kilometara pešačenja.

Obelisk iz Ksantosa - Sirbina i pitanje odakle su Srbi
Obelisk iz Ksantosa – Sirbina i pitanje odakle su Srbi

Budući da je zakonik na obelisku preveo naš sveštenik Svetislav Bilbija (rođen 1907, u Bosanskom Grahovu, selo Ugarci), posle ovog prevedenog teksta, dodao sam video prilog gde naš istoričar i paleolingvist Radovan Damjanović govori nešto više o njemu. Svetski naučnici, istoričari, lingvisti i arherolozi, ni do dan-danas nisu dešiforovali pismo Etruraca, naroda koji je živeo pre 3.000 godina u srcu današnje Italije, a interesantno je to da su za zvučnu podlogu radi dešiforovanja etrurskog pisma korišćeni svi mogući jezici, pa, čak, i jezici naroda centralne Afrike, jedino, gle, čuda!… u obzir radi dešifrovanja etrurskog pisma nije uzet srpski jezik, srpska ćirilica, ili, još tačnije, srbica.

Zdesna-nalevo…

Čovek koji je dešifrovao etrursko pismo, bio je Svetislav Bilbija koristeći srpsku ćirilicu, tumačeći etrursko pismo zdesna-nalevo.

V. A. Čudinov čiji tekst je Sava Rosić prevela, akademkinja je Ruske akademije prirodnih nauka, predsednica je RAN (Ruska akademija nauka) komisije za kulkturu antičke i srednjovekovne Rusije, direktorka je Instituta za staroslovensku i staroevroazijsku civilizaciju…

O srpskom kamenu iz Sirbina sa zakonima iz VIII veka

„U Lici maloazijskoj (Ljudeji) Aleksandar Veliki je zatekao jedno posebno stanje. U gradovima Like, koji su bili brojni, nije bilo persijskih posada. Iako je Lika bila uključena u Persijsku carevinu od vremena Kira Velikog, ona je zadržala svoje posebno uređenje i svoje stare zakone. Imali su savez od 23 grada, među kojima je grad Sirbin (današnji Ksantos) bio prestonica i najveći od gradova. Ličani su najpre bili poznati pod imenom Solimi, a zatim kao Termili po jednom delu Krićana koje je Sarpedon doveo s Krita i naselio u Lici. Sarpedon je osnovao i grad Milet kao naseobinu kritskog grada Mileta“.

 Tekst na severnoj strani obeliska u Sirbinu prema prepisu Ernsta Kalinke
Tekst na severnoj strani obeliska u Sirbinu prema prepisu Ernsta Kalinke
 „Stari Zakonik Lički, koji je bio uklesan u kamen obelisk, u gradu Sirbinu, potiče iz VIII veka pre Hrista, nađen je i bio je na serbo-raškom jeziku i pismu. Izgled ovog spomenika, gledano sa severne strane, prikazan je na… Likijske tekstove je sakupio krajem XIX veka austrijski profesor Ernst Kalinka. Tumačenje teksta grčkim i drugim jezicima nije dalo rezultat, a pročitao ga je, u celosti, Svetislav Bilbija, uz tumačenje drevnog srpskog jezika i pisma iz Lidije i Likije. Bilbija je, najpre, protumačio i objavio svoje dešifrovanje teksta sa severne strane spomenika, prema prepisu Ernsta Kalinke navedene Kalinkine knjige… s 34 iskaza koje je Bilbija glasovno protumačio kao zapis fonetskim pismom, a protumačio ga je pomoću sličnosti sa srpskim jezikom“.

„Svetislav Bilbija je tekst sa severne strane spomenika u Sirbinu nazvao ‘Poruka Srbima urezana u obelisk u prestonici Like – Likije pre 2.600 – 2.800 godina’, a kasnije protumačio čitljive delove zapisa i s drugih strana spomenika. Taj radni materijal je objavljen u zborniku ‘Catena Mundi’ pod naslovom ‘Obelisk iz Ksantosa – Kamena knjiga zakona i običaja starih Srba’ gde su iskazi prikazani u obliku odredbi Zakonika, koje su grupisane prema temama koje obrađuju, uz oznaku strane spomenika i broja reda za svaku od odredbi“.

„Kompletan tekst ovog spomenika serbo-raške pismenosti azijske Likije i drevnog serbo-raškog zakonika koji sadrži 232 odredbe, uobličio je i dopunio komentarima prof. Radomir Đorđević. Odredbe su svrstane u 16 grupa, prema svom sadržaju, a svaka od njih nosi oznaku strane sveta i reda na obelisku. Te grupe (glave Zakonika) su: (1) O upravljanju državom – zadatak države; (2) Humanitarne dužnosti države; (3) Sloboda zanimanja i rada; (4) Običaji i zakoni; (5) Izbor i osobine vođe; (6) Dužnosti boraca; (7) O neprijatelju i njegovom činjenju; (8) Mudre izreke i saveti; (9) Saveti predaka poljodelcima; (10) Saveti kopačima zlatne rude; (11) Lekarski saveti; (12) Krivična dela, postupak i kazne; (13) Vaspitanje dece; (14) O hrani i njenoj pripremi; (15) O hrani i kako se hraniti; (16) Uklesano treba čitati, pamtiti, vršiti.“

„Radi sticanja utiska o sadržaju zakonika s obeliska u Sirbinu, navešćemo, ovde, pojedinačno, samo, neke od odredbi (one nose Bilbijine oznake strane i reda). Tako u delu nazvanom ‘O upravljanju državom; zadatak države’ stoji: 3-10: ‘O upravljanju ovđe međama – granicama države zavjet tu stvoriti, oslanjati se na stotine boraca, ovi se nužno hoće – trebaju… ‘, S-7: ‘Država ima zadatak pozivati na oružanu uzbunu kroz cijeli život’ itd.“

Kad kamen govori – diskusije nema…

„Sa ova tri prikaza: kamen Rozeta, natpis s Krita, Zakonik iz Sirbina – nismo iscrpli, još, sve materijalne dokaze u prilog stare srpske istorije, ima ih, još, podosta. Ali, za svakog normalnog čoveka, i ovo je sasvim dosta!…Crno-na-belo!…Ovo je ‘korpus delikti’, ovo su dokumenti koji su poput parnog valjka satrli sve falsifikate takozvane bečko-berlinske vatikanske škole. Imaju li još obraza ti naši bedni nordisti da se pojave pred srpskim narodom?!

Čovek može da ne zna, iako neznanje nikog ne opravdava, ali, kad mu se (pod nos!) pokaže i prikaže, a on i dalje neće da zna, onda – ili je lud ili pokvaren! Sve dok im nismo dali nepobitne dokaze, mogli smo da na njihovo ponašanje gledamo „kroz prste“. Ali posle sveg ovog, oni koji i dalje hule na svoj narod verglajući kojekakvu neprijateljsku propagandu – njima je mesto na stubu srama!“

Tako Jovan Deretić završava svoj omanji pregled. Zasad mi još mnogo tog nije jasno, pošto će prevod sa savremenog srpskog teksta dokumenta na savremen ruski sadržati „mnoštvo“ grešaka, dok bi izvorni tekst (napola ruski), zapisan ćirilicom, bio vrlo zanimljiv za lingvističku analizu.

 

Grad koji se sad zove Ksantos…

Vikipedija o njem piše: „Ksantos (grč. Ξανθος) – u davnini najveći grad i središte Likije, zemlje na jugozapadu Male Azije. Uporedo sa svetilištem Leton, ruševine Ksantosa, unete su u UNESKO-ov spisak spomenika svetskog kulturnog nasleđa. Osnovan je početkom prvog hiljaduleća pre naše ere. Persijanci su ga 546. g. pne. zauzeli i sasvim srušili. Krajem IV veka pne., ulazio je u sastav carstva Aleksandra Makedonskog, a od 190. g. pne., bio je član nezavisnog saveza gradova Likije (Likijski savez). Oko 180. g. pne., poznati su tirani Lisinije i Eudem. Brutova vojska ga je 42. g. pne. zauzela i ponovo srušila. Kasnije je ušao u sastav rimske provincije Likija (Lycia). Od drevnog grada, sačuvan je, samo, mali deo, otkriven prilikom iskopavanja, između ostalog, pozorište. Među najznačajnije sačuvane spomenike likijske kulture spadaju osobeni nadgrobni spomenici kojih ima dve vrste:

uklesani u stene, bogato arhitektonski ukrašena tobožnja pročelja zgrada,

visoke grobnice na uzvišicama, u vidu kuća ili okružene kolonadama.

Najznačajniji spomenici te vrste su ‘spomenik harpija’ iz VI veka pne., nazvan tako po očuvanom reljefu na njemu, okružen stubovima, kao i ništa manje bogato ukrašen zidnom plastikom ‘spomenik nereida’ u vidu jonskog hrama na visokoj osnovi iz V veka pne. Oba spomenika spadaju u najvažnija dela maloazijsko-jonske kulture. Tu je pronađen i najveći spomenik likijske pismenosti – likijsko-milijska stela (oko 380. g. pne.)“.

Moje čitanje natpisa...

Privukla me je osnovica obeliska na kojoj sam video natpise. To je ista fotografija koja je i na slici… pogled s juga. Na izbočenom kamenu, može se pročitati dvaput napisana reč MASKA u dva reda (gornji red čitam u inverznoj boji). Niže i ulevo, na drugoj izbočini napisana je reč ЯRA (JARA). Još malo niže čita se izraz MIR ЯRA (JAROV SVET). Najzad, na ravnoj površini, na fragmentu, u belom okviru, mogu se pročitati reči RUSЬ ЯROVA (RUSKA JAROVA – Ruska: stari naziv Rusije). Kao što se vidi, otkriveno je malo reči, ali se iz njih može zaključiti da je grad SERBINA, isti i SIRBINA, isti i KSANTOS u Likiji iskonski ulazio u Jarovu Rusku.

Gledajući sa zapada na osnovicu obeliska, vidi se niz likova. Najveći od njih se nalazi na bočnoj strani leve ploče i podseća na lava gledanog spreda, blago okrenutog ulevo. Na liku unutar okvira može se pročitati reč ROD, a ispod okvira – reč ЯRA (JARA). U donjem delu lava, može se videti još jedan lik, muški, spreda. Desno od nosa može se pročitati reč ROD. Gore desno, nalazi se malo muško lice spreda, nagnuto ulevo. Ispod brade je isti natpis – ROD.

Na desnom kamenu je ogroman lik spreda. To je mačja njuška. Na čelu je natpis MIR ЯRA (JAROV SVET), dole, na bradi – LIK MIMЫ (LIK MIME). Gornji desni deo tog lika obrazuje samostalan lik spreda, takođe, nalik na životinjsku njušku. Na vrhu nosa i desno napisana je reč MARA. U okviru je napisano LIK ЯRA (JAROV LIK), a levo od okvira, nalazi se nešto iskrivljeno muško lice spreda. Najzad, iznad levog oka mime Jara, nalazi se omanje žensko lice oštrog nosa i brade, profil okrenut udesno. U visini brade, može se pročitati natpis MARA ЯRA (JAROVA MARA). Smatram da to još nisu svi likovi i natpisi.

Jovan Deretić mi je poznat po njegovim nastupima na Međunarodnim kongresima o doćirilovskoj pismenosti. Sad on ima sopstven sajt, tako da se možemo upoznati s njegovim istraživanjima i pre nego što dođe na Kongres.

Serbina = Srpski

Ovog puta je podsetio na to da je u doba antike postojao grad Serbina (tj., „Srpski“) u Likiji (Ljudeji), koji je, zatim, dobio naziv Ksantos. Tamo i dan-danas stoji obelisk s mešovitim natpisom na rusko-srpskom jeziku. Nažalost, sad je natpis nečitljiv jer su slova mnogima, uključujući i mene, nepoznata. Taj natpis je pročitao Svetislav Bilbija, ali nisam pronašao na internetu doslovan prevod. Moguće je da se on čita, upravo, onako kako ga je taj istraživač pročitao, ali možda i nije tako. Međutim, meni je bila zanimljiva osnovica obeliska na kojoj sam pronašao likove i natpise slične likovima i natpisima na kultnim kamenovima. Drugim rečima, te ploče su, verovatno, još starije od samog obeliska.

Mala Azija je, ispostavlja se, ulazila u Jarov svet, ali da li je ulazila u Jarovu Rusku, ne zna se. Nejasno je i to da li postoji još neki natpis izveden istim slovima, takođe napisan na srpsko-ruskom jeziku.

(Odlomak)

Izvor: http://www.vaseljenska.com

Priredio: V. V. M.

оООо

46 komentara

 • Umirem od smijeha na ovakve komentare koji se iznova uvijek ponavljaju. Mislim da bi bilo najbolje da je napisan ovaj tekst na ruskoj azbuci, na ruskom. 🙂

 • Zahvaljujem Redakciji na ovakvim tekstovima koji razotkrivaju laz njemacko-skandinavsko-jezuitske istorijske skole kojom su generacije zadojene!

  Nema vece religije od istine.

  Zivi bili!

 • Čovek ne može imati stav o nečemu što ne poznaje,nije li tako? Kakva će naša verovanja biti zavisi samo od toga koliko smo se uspeli informisati,a nije da ne postoje informacije…problem je u lenjosti današnjeg čoveka koga više ništa ne zanima,ponajmanje ne ono što je „bilo“.
  Da je zvanična istorija obična izmišljotina nije teško dokazati.Problem je u tome što se nema kome dokazivati,jer ljudi više nisu željni znanja već relaksacije i zabave.
  Jasno je ko dan da je poreklo našeg naroda smišljeno zatureno i servirana nam besmislena verzija o nekom naseljavanju.Nije bilo nikakvog naseljavanja,već je na ovom području cvetala kultura kakva se danas i ne može zamisliti,a Srbi su bili narod sa integritetom u svakom smislu.
  Jezuitska istorijska škola više nego spretno uspeva da manipuliše i u današnje vreme,pa se naivno veruje u besmislice i laži,a kada neka od istina i ispliva, ona deluje toliko neverovatno da je ljudskom mozgu nesvarljiva.
  Duša Slovena je za jezuitske zveri bila nepodnošljiva..zato su je urnisali do besvesti. Još uvek je ima u fragmentima,a od Božije milosti zavisi da li će opstati.

 • Čak i ova novija istorija Srbije i Srba toliko je monstruozna i strašna,da se teško može poverovati u neke očigledne dokaze.Apsurd nad apsurdima je da se za vreme Tita bolje živelo nego danas,i da je postojala tolika količina obožavanja širom bivše Juge.Titova ličnost će nam izgleda zauvek ostati enigma, jer za jedno „kopile Franje Josifa Habzburga“ prosto je neshvatljiva sklonost ka „bratstvu i jedinstvu „slovenskih naroda.Ono što je nastupilo nakon njegove smrti mnogo više odgovara planu sistematskog uništenja Srbije i Srba,iako se uglavnom misli da je Tito naročito mrzeo Srbe.

 • Au Petkana ,ala ste ‚‚oplemenili ‚‚ recnik .
  U pravu ste da vecinu to i ne interesuje , takodje ste u pravu i da informacija
  ima na pretek . Samo koliko su one verodostojne i kojom metodom vi ( pretpostavljam niste istoricarka vec znatizeljna kao i ja ) odredjujete koja je informacija ‚‚jasna ko dan‚‚ a koja je ‚‚monstruozna‚‚ . Na osnovi nekog znanja
  ili na osnovu ‚‚…sto joj bilo milo ‚‚ ?

 • Vojsije, ti si pametan momak pa me pomalo cudi kad kazes ‘verovanje u ovu ili onu verziju istorije zavisi od nasih stavova’. Kako cemo izgraditi stavove ako se, n.pr. jedan od najvecih srpskih arheologa Djordje Jankovic, koji je naucnim metodom u arheologiji, dosao do istog zakljucka da doseljavanja nikada nije bilo, sklonjen. Njegov rad je gotovo nepoznat I marginalizovan. Tako se onda netacnim, izvrnutim I preuredjenim informacijama ‘stvara stav’ da smo se doselili. Dakle, bilo koja nauka, kad joj se iskreno pristupi, daje odgovore na pitanja na koja zelimo odgovore.

  Sve najbolje

  P.S.

  Interesantno je da Branislav Mitrovic koji godinama zivi u Moskvi govori da se u Rusiji uci da su Rusi dosli iz ovih nasih krajeva u Rusiju.

 • Ako mislite na ovo „kopile“,stoji pod navodnicima, što znači da se služim tuđim izjavama.Za Tita se odavno spekulisalo da je vanbračni sin,kao uostalom i Hitler.
  Jasno je ko dan Vojsije šta se desilo u poslednja dva Svetska rata, a još je jasnije šta je bilo u ovom poslednjem, bratoubilačkom.
  Ne znam ima li smisla o tome ponovo pričati, već sam dosta o tome pisala kada se povela priča o Ukrajini i uticaju Vatikana.Ima na svu sreću još uvek živih svedoka za ovo poslednje nameštanje istorije,pa što onda verovati da je sve ono ranije bila istina.
  Što se tiče Vinče i vinčanske kulture, o tome imate baš dosta podataka, što po bibliotekama što na internetu,pa nije teško sklopiti kockice i uhvatiti glavnu nit.Suština je da smo mi starosedeoci o ovom delu sveta,unazad kroz vekove, a da su nam lažno umetnuli verovanje da smo došli pitaj Boga odakle, bez korena i porekla.Od jednog veličanstvenog naroda uspeli su na naprave ovu razjedinjenu masu, dezorjentisanu i nespremnu za život.

 • Ja ne dajem sud o tome koja je istorija tacna . Nisam dovoljno `potkovan` , iako sam procitao dobar deo tekstova na tu temu , goreprikazani jos pre bar godinu dana . Takodje i o masonim,Vatikanu, raznim komisijama i ostalim koji nas smisljeno unistavaju od Vince do vecnosti . Ni tu ne tvrdim da je sve tacno , niti da je sve glupost.
  Drugo hocu reci. Cim je osvanuo tekst javise se `nasi` da overe da je to jedina i nepobitna istina i Martina (`njihovi`) da stvar ismeju . Da nije i ova najezda dokaza o „Srbi pre svega„ jos jedna podvala od Lukavoga , kao onomad devedesetih kad se osvestismo od zablude iz 1945 , koja je opet bila osvescavanje od zablude o Kraljevini , koja je bila takodje osvescivanje od zablude o… ?
  Kao sto ( mudro ) rekoh nekad davno sto nam je buducost mracnija i neizvesnija to otkrivamo slavniju i velicanstveniju proslost .

 • „…javise se ‘nasi’ da overe….i Martina (‘njihovi’)“

  Meni je drago da si ti Vojsije ‘nas’….ma to je i Martina, samo jos to nije ‘ukapirala’ 😉

 • Vojsije, polakše. Tekst nisam ni pročitala. Ne zanima me. Već sam čitala da je cijelo čovječanstvo možebit nastalo od Srba. Nisam se javila da ismejem Srbe, uostalom zašto i Vi vojsije ne pišete na ćirilici kad sam ja došla da ismejem kako kažete. Ja ne vidim na ovom blogu nikoga „moga“ osim mene, ja barem uvijek nešto i kažem a ima i onih „mojih“ koji šute i žale za Jugoslavijom.
  Zašt je Martina to napisala, zato jer mi je stvarno smiješno. Ismijati i nasmijati nekoga nije isto.
  Dok na ovom blogu istovrmeno se nitko ne užasava pljuvanja po Isusovcima, Katoličkoj Crkvi, to je brate normalno. Isto je normalno da se u komentarima, psuje i šalje u materinu (srpka kultura, hoćete da nađem?) i nitko ne reagira a kad Martina nešto napiše to je vijest.

  Martina zna kome pripada, nemam Ja Borise te krvi da bih bila vaša, ja mogu biti nostalgičar zbog svojih uspomena i života , kojemu života tamo nema i neće biti. Usput rečeno, NITKO ne reagira na Šešelja, kao i cijela vaša država, nitko od komentatora, nitko nije rekao ništa ružno o njemu, a eno u „mojoj“ a ne vašoj kući živi njegov podanik. I onda moj komentar zasmeta Vojsiju. Istovremeno Petkana ima neku ovisnost spominjati Isusovce, ja idem u crkvu Srca Isusova kod isusovaca na svetu misu,pa nitko ništa. Tako da Borise, ovo sa Šešeljem diže mi tlak i namjeravam ne posjećivati srpske portale, svi za jednog jedan za sve. Nisam vaša. S druge strane na ovom portalu se svojata Dubrovnik, ne da mi se ni tražiti a moj komentar bode 🙂

  Za mene je ćirilica pismo kao i latinica. Iako se danas više ni ne uči, kako bi svijet saznao za istinu kada ne zna čitati ćirilicu, ima svoje zašto je na latinici, ali ja nemam potrebu ni na latinici čitati. zecima.
  Jednu stvar sam spoznala u životu, Srbi lažu, dosta lažu i zato se i ne nerviram više.

  A Boris ne zna koje ja to krvi imam u sebi: mađarske, albanske (klimente, katolici) i hrvatske.
  Ja nisam ničija, samo Kristova. I ne ulizujem se nikome, kažem što mislim.
  A više mi se ne da ni govoriti.

 • Naravno da smo svi nasi.Zato sam i stavljao znake navoda. 🙂
  Martina , nije mi zasmetao vas komentar,bio je sasvim ocekivan.Komentarisali ste tekst a da ga niste procitali , moj komentar izgleda jeste procitali ali ga niste razumeli.

 • Vojsije, moja isprika onda. Ne da mi se čitati „to“, stvarno. Sad razumijem komentar.
  Istovremeno sam dok slala komentar vidjela da je kakti šešelj komentirao ne znam dali da se i tome smijem mada ne vjerujem da je to bio baš on. Kako rekoh.

 • „…A Boris ne zna koje ja to krvi imam u sebi: mađarske, albanske (klimente, katolici) i hrvatske….“

  Martina, pretpostavljam da si greskom ispustila i srpsku 😉

 • E jesi provokator, ali nećeš me isprovocirati, ti si janje malo. Čim ti namiguješ moraš biti janje.

  I kažeš nema veće religije od istine, istina jer Isus je put, Istina i Život. Hvala što priznaješ Krista za Spasitelja. 😉

  A ja cijelo vrijeme mislim da je Boris ne znam zašto Slovenec.

 • Dvojica američkih autora, Volter Pitman i Vilijam Rajan tvrde sljedeće:
  Prije više od 5500 godina p.n.e. Crno more je bilo slatkovodno jezero oko 50 m ispod današnjeg nivoa. Četiri velike rijeke: Don, Dnjepar, Dnjestar i Dunav su tu imali zajedničko ušće na kome je postojala drevna civilizacija sa gradom Atlantidom (to nije onaj nestali kontinent Atlantida!). Srbi nose predanje da su potekli sa ušća 4 rijeke koje je progutalo more i da su morali da migriraju dolinama tih rijeka u 4 pravca.
  Oni koji su otišli uzvodno dolinama Dona i Dnjepra na sjever, osnovali su Rusiju (Rasija), oni uz Dnjestar bili su Lužički Srbi (Češka i Moravska su nazivane Srbija!), dok oni koji su otišli uz Dunav na zapad su Srbi, osnivači prve države Ras (Raška) i sebe su nazivali Rašanima(Rasjanima).
  Srbi koji su se povukli ka Kavkazu i Kaspijskom jezeru nazvani su Sarmatski Srbi (Sorabi) ili Bijeli Srbi, a Srbi na južnom pravcu (Balkan) nazvani su Crveni Srbi.

  Nacionalni simbol Srba iz Dunavske Srbije je krst sa 4 ocila (ćirilična slova S) otkriven je u Vinčanskom pismu i znak je sjećanja na centar svijeta koga okružuju 4 rijeke. Srbi (Sorabi) su svoju kolijevku smatrali centrom svijeta, jer je to bila najrazvijenija i jedina civilizacija toga doba.

  PS.Nedavna istraživanja, u kojima Srbija nije učestvovala, a Hrvatska jeste, pokazala su da kod Hrvata preovlađuje srpski genetski materijal. Najstariji gen je najzastupljeniji u Srbiji, a proširen je i prema Gruziji, Skandinaviji, Islandu…

 • Tako je Posmatrač,i ja sam skoro došla do tih podataka, i još do nekih drugih koji bi mogli čitavu ovu priču razviti u istorijski elaborat.Ali idem logikom da „onaj koji traži naćiće“,pa neka traži svako koga zanima sopstveno poreklo.Veliki pozdrav i hvala na dopuni 🙂

 • Pozdravljam redakciju sajta i saljem Vam puno ljubavi i podrske.Svaka cast na profesionalnom obavljanju novinarskog posla i ne manje vazno ,duhu patriotizma i pravoslavlja …onog istinskog ne uprljanog modernim nacionalizmom,nego dostojanstvenog,strpljivog ali i snaznog i samosvjesnog.
  Pozdrav svim komentatorima i cestitka na strplivosti s gospodjom Martinom

 • Kostana a na čemu da ja vama čestitam, na snošljivosti samnom iako zaslužujem nesnošljivost?
  Vjerojatno niste ni kršanka ili se samo tako možda zovete. Vi se Kostana ugledajte na S.V. ako uopće razumijete.Zbilja visok kvocijent inetleigencije, pa da bar imate bon ton ili kršćansku ljubav. Vi čestitate redakciji na tome što mene „trpi“, e svašta, jeli Vi imate pojma kako funcionira web stranica? Jadni ste.
  Ubacili ste se u razgovor koji je dano prošao uljuđeno između mene i komentatora, ja ne vrištem a moždfa ste vi neka baba vračara pa gledate u kuglu i mjerite emocije i strpljivost sa gsodpođom Martinom. Samo ću vam nešto reći, puni ste predrasuda i mržnje. Vjerojatno mislite da bi i sa vama netko tako razgovarao na hrvatskim „sajtovima“ ili portalima. Znate što? Nitko Vas ne bi ni primjetio.

  I što sad da ja zaključim na osnovu vas, ovo: Bože kako nemiran i opterećen narod!Bez smisla života. Čitajte Bibliju i idite na vašu liturgiju pa ću Vam ja čestitati jer je Bog strpljiv sa Vama.

  Nažalost, velika je većina kao vi, a redakcija, ja sam njen stari prijatelj koji podiže čitanost 🙂

 • Isprika za gramatićke greške, jer me redakcija trpi 🙂 kad me netko izbaci iz takta vidi se na tipkovnici.

  Kostana, ugledajte se i u ostale komentatore, masu puta se ne slažemo niti hoćemo ali Vi ste jedini nekulturni. Tko vam je krvi kad ne razumijete ni šalu ovdje.

  Ma vi ne trebate otići spati nego se krstiti. 🙂 krstiti se u srcu.

 • Predlažem Kostani da pročita komentare upućene meni ili da i ja kažem da ti nisi Srpkinja nego Hrvatica, pa ti čestitaj dragice, ne znam što tebe žulja, imaš novi tekst da su i Bošnjaci Srbi, daj svoj doprinost tamo, već smo ustanovili da su to i Slovenci i Makedonci, kako reče Boris „sa govornom manom“.

  Pravi si nacionalista.Onaj sa slovom Č. I najgluplji komentar koji sam pročitala vezano za mene na portalu. A ima i Srba koji ne misle kao ti, ali ti ne shvaćaš…pročitaj sve lijepo ispočetka.

  Tko bi rekao da sam ja toliko zanimljiva s obzirom na temu, slučajno sam kliknula na komentar, bravo Kostana, miniraj temu samnom.

 • Ама нико не моѕе ѕнати српску историју искрено једни кажу да долазимо из Русије једни кажу да смо рођени на Балкану.
  Мисим никад се то не може погодити јер ми смо јако стар народ и никад неможе да се погоди 100% дал ј тачно ми само можемо нагађати….!! 🙂

 • Ама нико не може Српску историју искрено једн кажу да долазимо из Русије једни кажу да смо рођени на Балкану.
  Мисим никад се то не може погодити јер ми смо јако стар народ и никад не може да се погоди 100% дал ј тачно ми само можемо нагађати….!! 🙂

 • Коло се игра са десна на лево па у круг, са десна на лево се коси,ракија и сл. се додаје са десна на лево кад се пије неким поводом,писало се тако некада док западни хришћани нису то окренули наопако а једино су Арапи задржали тај принцип који су узели од наших предака…итд има много тога што није случајност већ правило од Бога и Природе…

 • Превод са овог стуба је објављен у књизи Catena Mundi, негде 1991 или 1992 године. Превод је урадио проф. Светислав Билбија.
  Интересантно је да се на два места јавља и име становника Сирбиса (како је писао Страбон у првом веку после Исуса), где они себе називају Србима. И сама територија Ликија је чиста наша реч (Ве)ликија.
  Али оно што је најинтересантније је чињеница да се овакав стуб-законик помиње и у легенди о Атлантиди, где се над њим 10 краљева заклињу на поштовање закона уклесаног на стубу.
  Стуб-законик у Сирбису доказује непрекинуту религијско-културолошку везу између Срба и Атлантиде.

 • Лепо је видети да постоји жеља да се до истине дође и да се иста и спозна. Штета што се „незаинтересовани“ и неупућени тако силно труде да нас чак и у оваквој размени мишљења прјатељски пријатељски упозоре да смо у заблуди. Што се Исуса тиче он је поприлично млађи од саме теме о којој се овде размењују мишљења, а гђи или мождас гђици Мартини, пошто кршћанка препоручујем да се поново осврне на основу кршћанске вере те да прочита наново ако је случајно читала, Књигу постања у Старом завету можда ће јој неке ствари постати јасније ако не да јој онда њезин поп то растумачи, чак и тамо је описан народ срба—Поштовање

 • Лепо је видети да постоји жеља да се до истине дође и да се иста и спозна. Штета што се \"незаинтересовани\" и неупућени тако силно труде да нас чак и у оваквој размени мишљења прјатељски пријатељски упозоре да смо у заблуди. Што се Исуса тиче он је поприлично млађи од саме теме о којој се овде размењују мишљења, а гђи или мождас гђици Мартини, пошто кршћанка препоручујем да се поново осврне на основу кршћанске вере те да прочита наново ако је случајно читала, Књигу постања у Старом завету можда ће јој неке ствари постати јасније ако не да јој онда њезин поп то растумачи, чак и тамо је описан народ срба—Поштовање

 • Lele, lele, na kojim li ste vi drogama .. Znate, bio je i jedan Sava Vitas, koji je citao egipatske hijeroglife cirilicom ili kako vec bese, a onda su hijeroglifi dekodirani :D. Tako i ovaj vas Bilbija ili kako vec .. tada nije bio dekodiran … Elem, postoje dva spomenika u Ksantosu, Ksantos Bilingual, i LetoonTrilingual. Ovaj ovde koji se spominje je Ksantos Bilingual, nije iz 3000. pne. vec negde iz ~500 pne, pisan na likijskom A, likijskom B i staro-grckom, barem su se tako zvali u doba Bilbije i tada nisu bili prevedeni. Danas se likijski A naziva likijskim, likijski B milijskim i desifrovani su. Tako da mozda ce vam biti krivo da to nije zakonik vasih predaka(osim ako ne smatrate da ste Persijanci) .. Tako da, stub je na grobnici (zakonik se pise na groblju jel?), i na njemu su opisani vazniji dogadjaji u kojima je ucestovao sahranjeni .. Na milijskom i staro-grckom je pesma-epitaf(dakle, epitaf na zakoniku, stvarno?).
  Zalosno je sto vas je sramota nase slavne istorije, pa prisvajate tudju .. Mislim, ne cudi me za ove poreklom iz Bosne i Hrvatske, njihova istorija do 1918.(kada su se setili da su Srbi) je konstantni rat protiv Srbije i Srba, tako da moraju nesto da izmisle ..
  Dakle, prelistajte jos jednom sta je prevedeno, sta nije .. Evo, imate takozvani Vojnicev rukopis, koji jos nije preveden, mozete da ga citate cirilicom do mile volje .. i da dodjete do zakljucak da su ga pisali stari Srbi s planete Nibiru .. ;).

 • Evo, ako smem ja dodam, kao neko ko i sam, vrlo zainteresovano proucava istoriju, iz svih mogucih dostupnih izvora, i ko isto tako poksava da slaze te neke kockice u mozaik, jer se ni meni neki zvanicni podaci ne uklapaju bas u taj isti mozaik. Dakle, nisam iz te zvanicne price, ali nisam ni iz one „Srbi, narod nebeski/najstariji“, pokusavam da budem objektivna, jer kao laik, ja zaista ne znam naucne metode i mogu samo da govorim o licnim impresijama. Te impresije su me do sada uverile da smo svi mi na Balkanu zaista bili ovde mnogo pre tog 7. veka, medjutim, nisam nigurna da mogu bilo sta dalje da tvrdim. Zainteresovali su me Etrurci, jer sam videla izvesne veze i slicnosti sa Vincanima, bar kada je u pitanju ornamentika na keramici, pa i ti neki vincanski znaci, pismena ili kako vec to da nazovem, imaju slicnosti, poneki od njih, sa etrurskim pismom. I eto, naisla sam na knjigu Svetislava Bilbije i pokusala da vidim i shvatim njegovu logiku i moram da kazem da mi to sve deluje jako nategnutno i preslobodno, kada je u pitanju tumacenje. Posebno sto kada se cita njegova transliteracija tekstova ( kako on misli da su zvucali na etrurskom ) moram da kazem da taj jezik, sudeci po njemu, ima previse reci sa glasovima „šć“, „št“, „žđ“, a ni u jednoj reci nema glasova J i NJ ili LJ, a opšte je poznato da, bar, ijekavski srpski, ako ne i svi slovenski jezici, imaju jako mnogo glasova poput J: JE, JI, JA, JO,JU itd. Kada se čita ta njegova verzija etrurskog, iskreno, meni više liči po zvučnosti, na moderan albanski, osim što zvuči kao neki vrlo nebulozan i nepovezan, recimo „proto-slovesnki“ koje kao da su izgovarala neka polu-pijana lica. Mislim da je dotični Bilbija, iako mu se treba odati počast za trud, da je ipak u celom pristupu bio prilično pristrasan i subjektivan, iako bih ja lično volela da je bio u pravu. Čak i ako Etrurci imaju neke veze sa starim Slovenima, potomcima Vinčana, to je onda ipak jedna grana koja se suviše udaljila od izvora, a imajući u vidu da se oni javljaju u istorijskom periodu oko 7. veka pre nove ere, a da je Vinčanska civilizacija cvetala u peridou od 4500.-2000. god. p.n.e., dakle, oni su i vremenski bili prilično udaljeni ( imali su, eto , čitav milenijum, ako ne i više) vremena da razviju svoj poseban identitet. Prostorno, iako ne predaleko od Balkanskog Podunavlja, ipak je to bila jedna grana (ako je uopšte i bila) koja se udaljila od tog izvora i bila na udaru i sa dodirom sa mnogim drugim civilizacijama (egipatskom, antickom grckom, itd.) da je moguce da su se i oni, u medjuvremenu izmešali i postali neki poseban narod. Kao što mislim da je i slučaj bio sa narodima koji su ostali na ovim prostorima. Previše je bilo seoba, odlaženja, vraćanja, osvajanja, teško se tu može govoriti o bilo kom narodu kao o direktnom potomku Vinčana ili Etruraca ili bilo kog drevnog naroda. Ono što je lepo u svemu je što, svi mi zajedno, na ovim prostorima, imamo u sebi i tragove njihovih gena, i što smo svi mnogo sličniji nego što mislimo. Pa prigrlimo to, a ne vičimo „Srbi, narod najstariji“, jer nam to nanosi više štete nego koristi.

 • Тај је текст је оригинал мој, а не с Васељенске ТВ. То је мој текст до момента када сам пренео Савин преведен текст са руског сајта. Ја сам лично сарађивао са Савом Росић око овог текста, после сам је упознао и 2 пута сам био код ње у Београду. Сада тај текст сви преносе не наводећи да је извор мој блог, нема који га портал није пренео линкујући само сајтове који су у почетку све то пренели са мог блога, а неки не наводе никакав извор, већ је тобоже „њихов“.

  Тај текста сам написао још јуна 2012. и сад сви „откривају врућу воду“. Неки га скраћују, допуњују, и праве сопствене текстове на конту тог мог текста, који је најсвеобухватнији.

  Мука ми је од тих „мудраца“ copy-paste, а то ми се догодило и са неким другим текстовима, но овај је најиндикативнији …

  Ево га мој оригинал …

  Руси обелодањују истину о пореклу Срба путем србског обелиска са уклесаним законима из VIII века пре Христа!
  http://wp.me/p3KWp-5hh

 • Hmm
  A koja je veza onda izmedju nas Rusa , Ukrajinaca…,???
  Moze da postoji 1001 istorija Ali Srbi, Rusi, Ukrajinci , Poljaci su isti narod .
  Be trebaju vam posebni dokazi .
  Provedite u ovim zemljama pola godine I uverit cete se da smo narod sa potpuno istim obicajima , kulturi , dusi , moralu,

 • Autoru ovog sranja,kojem je natpis s kamene ploče dokaz o porijeklu.Tekstopisac KRV NA ANALIZU U INSTITUT ZA GENETIKU U KANADU/VANCUVER I DOBIT ĆEŠ REZULTAT TAKO DA SVOJE PLEMSTVO NE ZAMOTAVAŠ U KUĆINE I LAŽ.

 • Zemljoradniče i ličimo jedni na druge, tako da je to što ti tvrdiš apsolutno „tačno“! Ne treba biti mnogo pametan i shvatiti da su nas i o postojbini i našem poreklu slagali, kao sto su nam servirali mnogo laži, koje nam je „zapadna“ civilizacija uvalila! Sve sa ciljem da bi nas koji smo ovde gde smo vec nekoliko hiljada godina napravili na dodjoše. Smešno je šta smo sve učili…

 • ovo je tacno samo treba dodati jos dosta toga.pocetak jos pre 12,500 godina je postojao jedan narod uz duz usca 4 reka don,dnjepar,dnjestar i dunav otuda i potice nasa 4 ocila C . za nesto sto mnogi i neznaju,luzicki boj koji se odigrao 806 godine pre nove ere pogibijom kralja miliduha,srbi su izgubili bitku od franaka i pogibijom srpskog kralja miliduha srpsko kraljevstvo se raspalo,a ta srbija je obuhvatala mnoge koji nisu ni postojali sem srba,nasa stara juga,austrija,rumunija,bugarska,deo dobar ukrajine ceska,slovacka poljska,gotovo cela nemacka i sve do holandije,francuske i belgije se prostiralo to kraljevstvo.iako na delovima ukrajine koji nisu bili pod tom vlascu miliduha i naravno rusije danasnje,isto je ziveo srpski narod,a rusi su se malo preseljavali iz raske i tako se rusija danas zove po raskoj rasia.

 • Kakve su ovo gluperde sto su se Srba odrekli pa diskutuju o Srbima, kao sto se od Hrista odrekoše jadnici a danas ga slave. Ne treba biti mudar da bi video glupake. Ko se korena odrekne vetar ga odnese. Fikcija „Srbi čuvajte se sebe“ smislili su idioti da posvađaju Srbe, a komunisti smislili „srpska posla“,komunisti Srbi kažu, naša posla. Titoisti se odrekli svega svoga pa kad im vođa krepo poludeli ko ćurke, ne znaju u šta da veruju,mnogi se samoubili. E sad ovi koji su malo došli sebi dalje smišljaju nove nacije, kao Crnogorac to je nacija. Odriču se pameti i korena, vetar ih već nosi.Gde videćemo? Tako to ide po Bibliji. Srpski zakoni ukinuti, a da se Hristu sudilo po srpskim zakonima još bi po zemlji hodao. Ja sam Srbin,ne mrzim nikog, da sam Cigan bio bih Cigan i to su dobri ljudi, a da sam od bilo koje nacije, zadojen da mrzim svakog ko nije moje nacije, sramota bi me bilo što sam se rodio. Kažu da na kraju švigar puca. Kraj se ne vidi, pobednik je na kraju. Istorija je napisana. Teško onom ko je ne vidi.

 • Nesto ne valja sa istorijom Srba ! Zasto Zapad ne voli Srbe ? Zasto im nije pomogao u Kosovskoj bici ? Zasto ni prstom nije mrdnuo da im pomogne da se oslobode od vekovnog, turskog ropstva ? Zasto su ‘ Saveznici ‘ bombardovali bespotrebno Srbiju na kraju II sv. rata
  ? Zasto Srbi nemaju pravo na samoopredeljenje u Krajini, Bosni, na Kosovu – a svi drugi imaju ? Nesto je nekad bilo davno, zbog cega Zapad ima dvstruke arsine prema Srbima ! Da li je to Srbja nekad bila jaka, konkurentska drzava, pa su sakrili im istoriju, te govore da su Srbi jedno od slavenskih plemena koje se spustilo sa Karpata u sedmom veku u potrazi za toplijom klimom i morem ? Da li Zapad krije podatke o istom poreklu Rusa i Srba, te kako nastoji izbeci ‘ ruski ‘ uticaj na Balkanu ?

Ostavite komentar