Prijatelji mnogo mogu

Poziv na predstavljanje knjige zbirka haiku poezije „Haiku lungоmarem“ Jadrana Zalokara. Mesto održavanja je Narodna čitaonica u Rijeci.

 

Jadran Zalokar poziva prijatelje i sve zainteresovane na predstavljanje svoje najnovije knjige, „Haiku lungоmarem“ –

Rijeka, Narodna čitaonica, Korzo 24

24. novembra 2014. u 11 sati.

Jadran Zalokar: „Zbirku su mi o svom trošku tiskali prijatelji iz Slovenije“.

 Zalokar Haiku lunogmarem

http://www.bastabalkana.com/2014/11/jadran-zalokar-ako-kome-treba-recenzija-lektura/