DUHOVNI UZROK BOLESTI

Poredjenje kako se i zašo dobijaju bolesti u duhovnom smislu koje je dao Ava Evagrije. Veza bolesti i greha

 

1. Žutica je rđavo stanje duše, pri kome ona neispravno gleda na Boga i na sve stvoreno.

2. Zgrbljenost pozadi je porok razumne prirode, kojim postaje nesposobna za vrlinu i bogopoznanje.

3. Gangrena je uspaljenost i pokret gneva, koji pogubljuje slovesni deo duše.

Bolest i greh Sveti Pantelejmon Svemilostivi iscelitelj - Gorno Nerezi Skopje

Sveti Pantelejmon Svemilostivi iscelitelj – Gorno Nerezi Skopje

4. Slepoća je neznanje uma, koji se ne stara ni o delatnim vrlinama, ni o poznanju postojećeg.

5. Paraliza je nepokretnost ili sporopokretnost slovesne duše na delatne vrline.

6. Otok je raslabljenost slovesne duše neradom, u kome ona obično odbacuje reči duhovne pouke.

7. Nemost je oduzetost slovesne duše kojom ona odbacuje vrline, kojima se (inače) u nama uobličuje Hristos.

8. Guba je neverje slovesne duše, zbog koje se ona ne uverava u istinu reči čak i ako je dodirne.

9. Obamrlost je sklonost slovesne duše ka zlu, i to posle uspeha u vrlini i bogopoznanju.

10. Oduzetost je rđavo stanje slovesne duše u kome se ona drži vrline, premda ne radi samog dobra.

11. Kijavica je gubitak vrline, kojom se osećalo blagouhanje Hristovo.

12. Gluvoća je grubost slovesne duše, zbog koje ona odguruje duhovnu pouku.

13. Očna mrena je otpadanje od stanja duhovnog sagledavanja, ili usvajanje nepravilnog gledanja na postojeće.

14. Mucanje je bolest slovesne duše u kojoj ona, sablažnjavajući se slučajnostima, ne može da za sve blagodari Boga.

15. Hromost je nemoć slovesne duše da vrši istinsku vrlinu.

16. Vodena bolest je beslovesno skretanje duše sa puta, pri čemu u njoj, usled zagušivanja vrline, vlada zlo i neznanje.

 

Ava Evagrije

Izvor: Dobrotoljublje