TI SI PRAVI HADžIJA

Hadži – hadžija – hadžiluk: reč čudna. Naša? Šta znači reč Hadži ili Hadžija u imenu i značenje

.

Ne liči ni na šta od onoga što susrećemo svakodnevno u međusobnim razgovorima. Turska? pomislio bi neko. Toliko je toga njihovog ostalo nam u nasleđe (pa i reči) u ovim vekovima koliko smo stenjali pod njima, otuda: njihovo i naše – skoro da je jedno !?

Ali ne, nije njihova.

Hram Groba Gospodnjeg ili Crkva Vaskrsenja Hristovog Crkva Svetog Groba iz 1881

Hram Groba Gospodnjeg ili Crkva Vaskrsenja Hristovog iz 1881 godine

Istina, reč ovu upotrebljavaju i Turci, i drugi muslimani označavajući njome onoga ko je hodočastio tamo u Meki, u Saudi Arabiji.

. .

Hadžiluk ili hadž, hodočašće muslimana u Meku, jedan od pet stubova islama.

Svaki musliman po verskom zakonu dužan je bar jednom u životu, ako je sposoban, da ode na hadžiluk. Obavezu ne moraju ispuniti robovi i oni koji su poremećenog uma; niti žene koje nemaju muža ni rođaka da ih prati. Takođe i nedostatak životnih sredstava nemogućnost da se nabavi životinja za nošenje tereta.

Kaže se da je Muhamed rekao da je hodočašće neka vrsta kazne. Razlog za to je jer hadžiluk može pasti u bilo kojoj sezoni, a najteže je leti i tegobe putovanja znaju biti za mnoge hodočasnike fatalne.

Hodočašće u Meku je peti stub islama. Ono se najčešće vrši tokom prvih deset dana zulhidže (dvanaesti mesec islamskog kalendara).

Wikipedia

. .

Značenje reči Hadži kod pravoslavnih hrišćana

Nekada, u vreme blagočestija (pobožnosti), kada su ljudi čuvali strah Božiji u srcima i dobro tvorili, hadžija je bio čovek veoma poštovan i uvažavan. Stojeći ispred imena čoveka, reč HADžI bi, nakako, stražila nad ličnošću i čuvala je od iskušenja kako spolja, tako, naročito, od onih koja su dolazila iznutra. Ova reč neprestano je opominjala njenog “vlasnika“ da u životu mora biti mali apostol Hristov čija bi dela svetlela pred ljudima, kako bi to sam Spasitelj rekao: “Tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslave Oca vašega koji je na nebesima“ ( Mt 5/ 16 ) .

Reč hadži ušla je u našu osveštanu tradiciju i narodni život iz jezika jednovernog i bratskog naroda. Koren ove reči je u grčkoj reči (agios), što znači svet, ali ne označava svetitelja, već čoveka koji je, blagoslovom Božijim, otišao na poklonjenje najvećoj svetinji hrišćanstva – Grobu Gospodnjem, čime se uvrstio među ljude osobite posvećenosti i privrženosti svojoj veri u Bogočoveka Hrista.

Pismenu potvrdu svog pokloništva, dokaz da je ispunio sve ono što je “sveto i čestito bilo i milome Bogu pristupačno“ u svom nesvakidašnjem i nesvakogodišnjem podvigu poklonjenja najvećim svetinjama vere Hristove, hadžija dobija izobraženo GRAMATOM (poveljom) koju izdaju crkvene vlasti Jerusalimske Patrijaršije.

Gramatu potpisuje Njegovo Blaženstvo Patrijarh Jerusalimski.

. .

PREVOD GRAMATE

D I O D O R

Po milosti Božijoj, patrijarh svetoga grada Jerusalima i cele Palestine.

Naša smernost svedoči ovom našom Patrijaraškom poveljom da je: ————————- poklonik Groba Gospodnjeg učinio bogougodno poklonjenje Presvetoj Sionskoj Majci Crkvi i poklonio se svetom blagoveštenjskom hramu Bogorodice u Nazaretu i pećini-hramu u Vitlejemu gde se rodio Spasitelj naš; Gori Četrdesetnici, strašnoj Golgoti i Presvetom Grobu Spasitelja našeg; mestu Svetog Vaznesenja na Maslinskoj gori, Svetom Sionu i grobu Presvete Bogorodice u Getsimaniji; Lazarevom grobu u Vitaniji i Tavorskoj gori. Posetio je jezero Tiverijadsko, Jakovljev kladenac i ostala sveta mesta na kojima se čini poklonjenje Spasitelju i Svetoj reci Jordanu u kojoj se Hristos krstio.

Pošto se ispunio milošću Presvetog i živonosnog Groba Spasitelja našeg Gospoda Isusa Hrista, video Svetu Zemlju i preporodio se izvorom naše neprikosnovene vere, vratio se kući ispraćen našim očinskim molitvama i Patrijaraškim blagoslovom.

Kao trajno svedočanstvo njegovog pobožnog pokloništva dajemo mu ovu našu pečatom snabdevenu Patrijarašku povelju, kao verodostojan dokaz.

Dano u svetom gradu Jerusalimu, godine  ————-

 

M.P.                                        Jerusalimski Diodor

.

Sočinjenije: hadži Milan Arsenović