INTERNET U SVETU

Kako se internet koristi po kontinentima i koliko je web dostupan stanovništvu planete. Infografika o razvoju interneta u svetu

 

Preko 3 milijarde ljudi je danas on line na internetu i koristi web. Najnoviji podaci pokazuju da upotreba interneta od strane stanovništva i dalje stalno raste, sada iznosi 6,6% na globalnom nivou u 2014. (3,3% u razvijenim zemljama, 8,7% u zemljama u razvoju). Broj korisnika interneta u zemljama u razvoju je udvostručen u poslednjih pet godina (2009-2014). Dve trećine svih ljudi koji su on line na web mreži živi u zemljama u razvoju.

Razvoj Interneta u svetu - grafikon po kontinentima

Internet u svetu

Oko 4,3 milijarde ljudi još uvek ne koriste Internet, od toga 90% njih živi u zemljama u razvoju. U svetskim okvirima 42. Najmanje povezane zemje ( LCC ), koje su dom za 2,5 milijardi ljudi, pristup internetu ostaje uglavnom van domašaja, posebno za velike ruralne populacije ovih zemalja.

Pa ipak, mobilni telefoni ubrzavaju dostupnost interneta svuda po svetu.

 Razvoj Interneta u svetu - Infografika Internet u svetu