Osobino moja pokaži se u poslu

Šta su urođeni kvaliteti ili osobine ličnosti? Koje sve karakteristike ljudi imaju i kako ih možemo klasifikovati? Kako utiču na izbor zanimanja?

 

Urođeni kvaliteti (osobine ličnosti ili karakter) su trajne karakteristike koje opisuju ponašanje pojedinca. Među omiljenim karakteristikama su sramežljivost, agresivnost, pokornost, lenjost, ambicioznost, odanost i bojažljivost. Što je karakteristika doslednija i što se češće događa u različitim situacijama, ta osobina je važnija za opisivanje konkretnog pojedinca.

Šta su urođeni kvaliteti ili osobine ličnosti Koje sve karakteristike ljudi imaju

Urođeni kvaliteti ili osobine ličnosti imaju uticaj na izbor zanimanja

Pokušaji izdvajanja karakternih osobina bili su otežani činjenicom da ih je tako mnogo. U jednoj studiji, ustanovljene su 17,953 osobine pojedinca. Očigledno je praktički nemoguće predvideti ponašanje kad se u obzir mora uzeti tako velik broj osobina. Kao rezultat, pažnja je usmerena ka sužavanju ovih hiljada na jedan smisleniji broj. U tabeli 2.2 prikazano je 16 izvornih ili primarnih osobina.

Tabela 2.2 Šesnaest primarnih urođenih kvaliteta

Osobina / Suprotnost

1. Rezervisan / Otvoren

2. Manje inteligentan / Inteligentniji

3. Pod uticajem osećaja / Emocionalno stabilan

4. Podčinljiv / Dominantan

5. Ozbiljan / Rado se razveseli

6. Potrošan / Savestan

7. Plah / Smion

8. Tvrdoglav / Osetljiv

9. Veruje / Sumnja

10. Praktičan / Maštovit

11. Direktan / Lukav

12. Samouveren / Bojažljiv

13. Konzervativan / Ekperimentativan

14. Ovisan o grupi / Samodovoljan

15. Nekontrolisan / Kontrolisan

16. Opušten  / Napet

Ustanovljeno je da su ovih 16 osobina generalno postojani i neprestani izvori ponašanja koji dozvoljavaju predviđanje ponašanja pojedinca u određenim situacijama važući karakteristike koliko su bitne u toj specifičnoj situaciji.

Kako urođene sposobnosti utiču na izbor zanimanja?

Myers-Briggsov (MBTI) test je test ličnosti koji na osnovu četiri osnovna tipa ličnosti – Ekstrovertan – Introvertan (E or I), Osetilni – Intuitivni (S or N), Koji misle – Koji osećaju (T or F) i Koji opažaju – koji prosuđuju (P or J), svrstava ljude u jedan od ukupno 16 tipova ličnosti, na osnovu kojih se utvrđuje za koja zanimanja osoba ima prirodne sklonosti.

Jedan od najviše korišćenih testova za procenu ličnosti zove se Myers-Briggsov indikator tipa (MBTI, od Myers-Briggs Type Indicator). To je u osnovi test od 100 pitanja koja pitaju ljude kako se uobičajeno osećaju ili deluju u specifičnim situacijama. Na osnovu odgovora koje pojedinci daju u testu, klasifikuju se kao

· ekstrovertni ili introvertni (E (extroverted) ili I (introverted)),

· osetilni ili intuitivni (S (sensing) ili N (intuitive)),

· koji misle ili koji osećaju (T (thinking) ili F (feeling)) i

· koji opažaju ili prosuđuju (P (perceiving) ili J (judging)).

Ove klasifikacije se zatim kombinuju u 16 tipova ličnosti na osnovu kojih se utvrđuje za koja zanimanja osoba ima prirodne sklonosti, kako je to prikazano u tabeli 2.3:

Tabela 2.3 Izbor primerenog zanimanja na osnovu MBTI testa ličnosti

Izbor primerenog zanimanja na osnovu MBTI testa ličnosti

 

Profesor Dr Milan Kukrika