Веселинка Стојковић

Срце боли

 

http://www.narodnenosnjedrakce.rs/slike/narodne-no%C5%A1nje-drak%C4%8De/album/vranjsko-polje/galerija.html#336.jpg

Душо моја, душичке,

Не ми знајеш, море,

Колко пут уздьнем;

Колко пут уздьнем,

Колко пут заплачéм.

 

Срце боли, млого боли.

 

(„Сусрети и памћења“, дијалекатски говор, Врање)

Напомена: уздьнем – акценат на другом слогу.

Илустрација: http://www.narodnenosnjedrakce.rs/slike/narodne-no%C5%A1nje-drak%C4%8De/album/vranjsko-polje/galerija.html#336.jpg