ДВЕ КЋЕРИ

 

На крилу ми,
у топлини,
расле,

Dve kćeri i zvezde padalice

мојем небу
плавет избистриле,

две су кћери:

узданица једна
а друга је звезда.

 

Љубомир Вулићевић