BOŽIĆNA ČESTITKA – S NAMI BOG!

 

Mir Božiji. Hristos se rodi!

Vaistinu se rodi!

Srećan Božić!

 

U ime svih naših autora i redakcije svim našim čitaocima iz celog sveta čestitamo Božićne i Novogodišnje praznike i želimo im da u narednoj godini se utvrde u veri i čestitosti, moralu i milosrdju, dobroj veri i nadi, da rade pošteno i vredno, da sude i delaju pravedno, da vole i budu voljeni, da zdravlje čuvaju i zdravlje drugima daju, da oproštaju svima i oproštaj primaju čista srca.

Božićna čestitka Bašte Balkana autorima i čitaocima magazina

Nek vas Gospod Bog blagoslovi za sva vaša dobra dela, nek vam Gospod Bog oprosti sva vaša nedela i grehe, i nek vam Gospod Bog da snage i zaštite da se oduprete iskušenju, grehu i prelesti. Nek vas dragi Bog čuva od svakog zla i vodi putevima pravednika! Nek bude s nami Bog!

Nek vam je blagosloven Božić i lepo provedite Božićne praznike.

 

Mir Božiji. Hristos se rodi! Vaistinu se rodi! Srećan Božić!

 

Redakcija Magazina

 

 

Muzička Božićna čestitka čitaocima Bašte Balkana

S nami Bog – tekst pesme sa prevodom

 

Poslušajte do kraja zemlje – jer je snama Bog

Vi silni pokorite se – jer je s nama Bog

Ako se opet osilite, opet ćete biti pobedjeni – jer je s nama Bog

I ako šta čvrsto naumite, Gospod će razoriti – jer je s nama Bog

I ako koju reč kažete neće ostati u vama – jer je s nama Bog

Od vašega straha nećemo se pobojati niti se zbuniti – jer je s nama Bog

Gospoda Boga našega kao svetog poštovaćemo i Njega ćemo se bojati – jer je s nama Bog

I ako se u Njega uzdam biće mi na osvećenje – jer je s nama Bog

Uzdaću se u Njega i On će me spasti – jer je s nama Bog

Evo ja i deca koju mi dade Gospod – jer je s nama Bog

Narod koji hodi po tami, vide veliku svetlost – jer je s nama Bog

Vi koji živite u zemlji i senci smrti, svetlost će vas obasjati – jer je  snama Bog

Jer nam se rodi Dete, Sin, i dade se nama – jer je s nama Bog

Njegova vlast mu je na ramenu – jer je s nama Bog

Njegovom miru nema granice – jer je s nama Bog

I ime će mu biti Vesnik velikog saveta – jer je s nama Bog

Divan savetnik – jer je s nama Bog

Otac budućeg veka – jer je s nama Bog!

. . .