Zanimljivost na Jadranskom moru… Zadar… Turisti oduševljeni…

MORSKE ORGULJE… NA JADRANU…

 

Morske orgulje nalaze se u blizini novog pristaništa u sklopu zadarske rive pa su prepoznatljive po svom kaskadnom obalnom profilu koji treba stimulisati promenu u kretanju obalom, zadržavanje i silazak do mora.

Morske orgulje u Zadru

Morske orgulje u Zadru

Kamene stepenice, protežu se na sedamdesetak metara obale, podeljenih u sedam desetmetarskih sekcija ispod kojih je, na nivou najnižeg mora, oseke, okomito na obalu ugrađeno 35 polietilenskih cevi različitih dužina, prečnika i  nagiba, koje se koso uzdižu do obalskog položanja i završavaju u kanalu (servisnom hodniku). Vazduh  potisnut talasom vodi se iz šireg u uži profil, kako bi dobio ubrzanje i prozveo zvuk u sviralama (LABIUMI – zviždaljke) smeštenim u hodniku ispod obalske šetnice, odakle zvuk (kroz mistične otvore u kamenu) izlazi u prostor šetnice.

Instrument ima sedam klastera po pet biranih tonova izvedenih iz matrice dalmatinskog klapskog pevanja. Kao što je energija mora nepredvidiva u bezbrojnim izmenama plime, oseke, veličine, snage i smera, tako je i večan  koncert morskih orgulja neponovljiv u bezbrojnim muzičkim varijacijama, čiji je autor i interpret sama priroda.

Ovo je mesto spoja ljudskih ideja i veština s energijom mora, talasa, osekom i plimom, mesto za relaksaciju, razmišljanje i razgovor uz neprekidan koncert mističnih tonova orkestra Prirode.

Odmah po završetku izgradnje, Morske orgulje su postale kultno mesto Zadra, koje sad s uzbuđenjem pohode njegovi građani, a koje je postalo nezaobilazna tačka u svim turističkim itinererima grada Zadra i njegove regije.

Morske orgulje, izvedene su po projektu zadarskog arhitekta Nikole Bašića uz pomoć niza stručnjaka: konsultant za hidrauliku mora, bio je prof. Vladimir Androšec sa zagrebačkog Građevinskog fakulteta, cevi je izveo Goran Ježina iz Murtera, a poznata umetnička radionica za izradu orgulja – Heferer iz Zagreba za svaku cev je izradila 35 labiuma, a njihovo muzičko ugađanje, obavio je prof. Ivica Stamać iz Zagreba.

Video-prilog

ZADAR – MORSKE ORGULJE, SPOMENIK SUNCU, MOROSKOK

Klikni, dole:

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5P0xxMOkmqA

Priredio: V. V. M.

oOOo