TARAŠ – EVROPSKO SELO RODA

U malom mestu Taraš, na obali Tise, ove godine se gnezdilo, čak, 40 parova ovih ptica, najviše u Srbiji!

Sledeće godine, Taraš će biti proglašen za evropsko selo roda. Naselje se nalazi na reci Tisi, i od kad se za nj zna,  ptice dugačkih kljunova i širokih krila ovde rado letuju. Nisu presudni, samo, prirodni uslovi za njihov boravak već i ljubaznost domaćina, pa, kad krilati gosti jednom slete, ponovo dođu i dogodine. A, zaista je tačno da u selu, u poslednje vreme, ima više dece.

Roda i Taraš evropsko selo roda

Taraš je evropsko selo roda

Taraš je danas skrajnut od važnih saobraćajnica, a nekad je bio saobraćajno čvorište. Na Tisi je bilo pristanište preko kog su na tržište odlazili žito, voće i povrće. Posle žetve bi se stvarali redovi zaprega sa zrnom koje se utovaralo na brodove, a, tokom godine, čim počnu da pristižu trešnje, lubenice, kruške i jabuke, rane pa kasne, sve bi, to, plovilo prema beogradskim pijacama.

Utovaralo se danju, teglilo noću, a istovaralo u praskozorje, negde, na Dorćolu. Onda je rečni saobraćaj potisnut, a Taraš je ostao na kraju druma. Sve se ređe svraćalo…

Najviše u Srbiji!

Možda je taj mir koji je vladao na obalama privukao ptice selice i Taraš postalo selo s najviše roda. U njemu se ove godine gnezdilo 40 parova, a s gnezdima u ritovima još mnogo više. Najviše u Srbiji!

Fondacija evropske prirodne baštine „Euronatur”, poručila je meštanima da je selo bilo posvećeno promovisanju roda u životu lokalne zajednice i zaštiti dragocenih predela u okolini.

„Cilj ovog priznanja je da se na međunarodnom nivou promovišu mesta izvanredne prirodne i kulturne baštine  kao i da naglasi angažman kao što je vaš – kao dobar primer. Istovremeno, želimo da motivišemo pozitivne primere zaštite ove vrste i njenih staništa” – kaže se u pismu u kom se navodi da će priznanje biti dodeljeno na ceremoniji, u samom Tarašu.

Marko Tucakov iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode ističe da je kolonija brojna zahvaljujući odličnim uslovima za ishranu na slatinskim i stepskim livadama u okolnom Specijalnom rezervatu prirode „Okanj bara”, kao i u brojnim mrtvajama Tise u novoproglašenom rezervatu „Mrtvaje Donjeg potisja”. Naravno, i u velikoj ljubavi meštana prema ovim pticama.

Dan roda

– Tarašani i ornitolozi, posebno iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i iz Udruženja lokalni ekološko-edukativni izazov, svih ovih godina su se trudili da rodama obezbede i sigurna mesta za gnežđenje, budući da najveći broj parova svija gnezda na električnim stubovima – objašnjava Tucakov.

Uz pomoć „Elektrovojvodine”, akcija je počela još 2005, a nastavljena je ove, pa je do sad u Tarašu postavljeno 17 metalnih platformi na vrhovima bandera. Akciju je podržala i lokalna zajednica koja je organizovala prvi Dan taraških roda, kao javnu manifestaciju koja promoviše ovu sredinu i njene rode.

***************

Dogodine više đaka

Istureno odeljenje Osnovne škole „Svetozar Marković Toza”, u Tarašu, brojčano je malo, sa sveg 62 đaka. Raduje, međutim, podatak da ove godine pripremnu predškolsku nastavu pohađa 13 mališana, za razliku od prethodne kad ih je bilo sveg četvoro. A tom su, veruju, i rode dale svoj doprinos!

***************

Autor: Ðuro Ðukić

Izvor: politika.rs

Priredio: V. V. M.

oOOo