IZMEDJU ŽELJA I MOGUĆNOSTI

Život u svetu velikih želja i malih mogućnosti, kako na ličnom tako i na nacionalnom planu.

 

Mi smo doslovno raspeti između ogromnih i neostvarivih ŽELjA i skoro pa nikakvih MOGUĆNOSTI. I na ličnom i na nacionalnom nivou podjednako.

Život i naše lične i nacionalne želje i mogućnosti

Životne želje i naše mogućnosti

Kao da neko sistemski i podmuklo neprestano podgreva sve nerealnije nacionalne i političke stavove kod naših ljudi, dovodeći nas sve do ludila.

U situaciji našeg totalnog poraza, sa razoružanom i demilitarizovanom vojskom, režimskom policijom, totalno kontrolisanom opozicijom, bez ijednog jedinog srpski orijentisanog medija od nacionalnog značaja, bez Kosova, bez srpske kulturne politike, bez ikakve realne međunarodne podrške iole rodoljubivim srpskim težnjama u ovdašnjoj politici, bez međusobnog pomirenja i zajedništva, bez ikakve hijerarhije i discipline unutar srpskih patriotskih organizacija, bez sredstava za politički rad i promotivne kampanje ma kakve vrste, bez trunke suverenosti Srbije odavno pretvorene u najobičniju koloniju, sa najvećom korupcijom u Evropi (i to na svim nivoima društva), sa gotovo potpuno uništenom privredom tokom NATO bombardovanja i sankcija, sa tragikomičnim samohvalisanjem nušićevskog režima… nama smeta dlaka u jajetu.

Niko nam nije dovoljno dobar.

Svima i svemu nalazimo manu, a pritom se doslovno raspadamo…

Na zlo se skoro više i ne reaguje, a čim se nešto dobro desi, onda odmah kreće lavina „pouzdanih informacija“ da je, u stvari, reč „o najobičnijoj prevari“.

Došli smo zaista do tačke topljenja i ozbiljne mogućnosti stvarnog nestanka srpskog naroda.

Moramo malo da spustimo loptu.

Bar malo…

Stradaćemo ovakvi.

 

Dragoslav Bokan

Izvor. FB profil