Веселинка Стојковић

Срце ћути

 

Веселинка Стојковић - Срце ћути

Душо моја, душичке,

Отиде ми, однема те;

Пролет мина и друг стигна,

Дьн и ноћ не дремнá, не заспá.

 

Душо моја, душичке,

Пролет по пролет, зима дођé;

И да спијем и не спијем,

И да појем и да плачем,

Све ми исто.

Сьг си згрћам моје време,

Старос, младос – све по ред,

Сал ми тој од Бога добро;

Не те чекам, не се надам.

 .

Срце ћути, срце ћути.

 

„Сусрети и памћења“