Веселинка Стојковић

Срећа

 Весна Маринковић Станковић, „Магични свет – Портрети“


Весна Маринковић Станковић, „Магични свет – Портрети“

 

Срећа је

Кад зуб те заболи,

А мама те воли.

 

Срећа је

Кад запнеш у школи,

А мама те воли.

 

Срећа је

Другарство кад се разболи,

А мама те воли.

 

Срећа је

Туга друга кад боли,

А мама те воли.

 

Срећа је

Кад неког заволиш,

И тебе неко заволи,

А мама те воли.

 

Срећа је

Кад срећа те сколи,

И соколи, соколи,

А мама те воли!

 

„За твоју срећу“