NAUČITE DA UČITE

Uputstvo za djake i studente kako učiti? Saveti i tehnike kako da učite i savladate lekcije na času i kod kuće

        

Većini đaka je učenje problem, napor, smaranje i, što je najgore, dugo traje. Ne mora biti tako!…

Kako da naučite da učite - tehnika kako učiti

Kako da naučite da učite i korisne tehnika kako učiti

Non progredi est regredi – Ne napredovati znači nazadovati!

Mnogima je škola dosadna i povezuju je s učenjem. Ali, ako su školski sistem i nastava organizovani tako da đacima nisu zanimljivi, učenje kao proces saznavanja i obogaćivanja sebe može biti vrlo privlačno. Važno je da imamo dobru motivaciju, bitno da je to jednostavna želja za upoznavanjem sveta oko nas, ili učenje možemo dobro da unovčimo.

Ko ne bi voleo da uči brzo i efikasno, da uči i ima mnogo  vremena za druge stvari? Ali, nažalost, učenje zahteva i mnogo energije, ličnog angažovanja i vremena. Ipak,  dobro je držati se određenih pravila koja u većini slučajeva pomažu, pa… udubi se, nećeš pogrešiti, naprotiv!…

1. Slušaj, dobro, šta se priča na času, bilo da profesor predaje ili ispituje. Ako, već, tako mnogo vremena provodiš u školi (6-7 sati, skoro kao puno radno vreme odraslih!), iskoristi ga, korisno i tu saznaj što više, pa će ti kod kuće biti potrebno manje vremena za učenje!…

2. Hvataj beleške na svoj način razmišljajući o onom o čem profesor govori!…

3. Kod kuće pročitaj novu lekciju iz knjige istog dana kad  je predavana, bez opterećenja da je naučiš i uporedi je sa svojim beleškama koje možeš da dopuniš!…

Od opšteg ka pojedinačnom, od većeg ka manjem!…

4. Kad odlučiš da učiš, ne kreći odmah na čitanje i ponavljanje. Sagledaj, najpre, lekciju u celini, pročitaj naslove, podnaslove i ono što je pisac udžbenika već sam podvukao (masnim slovima!), pregledaj slike, grafikone, uoči bitne elemente u lekciji!…

5. Pitaj se šta treba da naučiš, šta od postojećeg znanja možeš da iskoristiš (bilo da si o tom čitao, gledao na TV-u, čuo na radiju!) i čem to znanje služi!…

6. Uči deo po deo. Ukoliko je lekcija dugačka i teška, dobro je da je podeliš u smisaone celine i uči deo po deo!…

7. Tekst podvlači na svoj način, možeš raznim bojama, a pored teksta beleži svoje komentare i pitanja!…

8. Obavezno razjasni sve termine i činjenice, nemoj da učiš napamet ono što ne razumeš!…

9. Preslišavaj se ponavljajući suštinu lekcije, teze (kostur) lekcije ili tako što ćeš da postavljaš sebi pitanja onako kako to profesor čini!…

10. Ukoliko imaš mogućnosti, pročitaj i iz nekog drugog izvora o istoj stvari (enciklopedije su vrlo korisne knjige, kompijuter i internet neiscrpiv izvor informacija!)…

11. Rasporedi učenje. Ako gradivo sadrži velik broj podataka koje treba da zapamtiš, ne sve odjednom, već rasporedi učenje na više dana ili više puta u toku dana!…

12. I, na kraju, ono što bi većina đaka najradije preskočila –  jednom naučeno gradivo – treba redovno obnavljati!… Tad si ti CAR ZNANJA I RAZUMEVANJA…

Dodatak prilogu…

Mudre misli o učenju

Reci mi i ja ću zaboraviti. Poduči me i ja ću se setiti. Uključi me u rad i ja ću naučiti!…

Svako ko prestane učiti je star, bilo da ima dvadeset ili osamdeset godina!…

Onaj ko voli praksu bez teorije je poput moreplovca koji se ukrca na brod bez kormila i kompasa, te nikad ne zna na koju obalu će pristati!…

Čovek mora ostati učenik i onda kad postane učitelj!…

Žalostan je takav učenik koji ne nadmaši svog učitelja!…

Usus est optimus magister – Iskustvo je najbolji učitelj!…

Fas est et ab hoste doceri – I od neprijatelja treba učiti!…

Non scholae, sed vitae discimus – Ne za školu, već za život učimo!…

Priredio: V. V. M.. web novinar

oOOo