OD ŽIVOTA I OD SRCA… O MAJCI ! (Ivan Cankar)…

MAMA – NAJLEPŠA I NAJSKUPLJA REČ!

MAJKE RAĐAJU ČOVEČANSTVO! A PONEKAD I GENIJA! I JA SMELO TVRDIM DA SU ONE TO ZNALE I PRE ČOVEČANSTVA! (Velibor Mihić)…

Mama i naše majke - Mudre izreke o majkama

Naša majka

Malo, tek, za početak, a umesto dosadnog uvoda, iz naučne knjige, koliko su majke jedinstvene!… Naše majke nikad nisu bile tate!… Obratite pažnju: Velika većina riba su organizmi s različitim polovima (gonohoristi), međutim, kod nekih vrsta riba, javlja se dvopolnost, odnosno, jedinke kod kojih postoje razvijene i muške i ženske polne ćelije (sinkroni hermafroditi) ili kod kojih postoji inverzija polova (asinkroni hermafroditi). Od asinkronih hermafrodita razlikujemo protogine hermafrodite (funkcionalne ženke koje se, posle određenog stepena, pretvaraju u mužjake, npr., neke Cyprinodontidae) i protoandrične hermafrodite…

Kod protoandričnih hermafrodita, jedinka je, najpre,  mužjak, a zatim ženka (npr., komarče kod kojih inverzija pola nastupa u trećoj godini, međutim, zapaženi su primerci ženki pre tog perioda, kao i stariji mužjaci). Za ove promene, čini se da je značajnija masa nego dob…

Neki biljni cvetovi mogu biti dvopolni, na primer, cvet zove…

Dvopolne su školjke… Dvopolni su puževi… Neki insekti su dvopolni…

Samo naša majka – nikad nije bila – nit će biti – TATA!…

Mudre izreke o majkama …


Bog nije mogao sve da postigne, zato je stvorio majku!…

I Bog ima Majku!…

Majka ne pita HOĆEŠ LI već DAJE!…

I uz majku zmiju, pribija se njeno dete!…

Sin je sin do ženidbe, a kćer do groba!…

Gledaj majku, pa prosi kćer!…

Najveća je ljubav majke, pa pseća, pa ljubavnice!…

Deca su sidro koje majke vezuju za život!…

Najviše što otac može da uradi za svoju decu je da im voli majku!…

Sve stari, samo majčna ljubav ostaje večno mlada!…

Muškarac ima, samo, jednu sigurnu ljubav – ljubav svoje majke!…

Majka razume i ono što dete ne kaže, čak i ono što će sutra reći!…

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Čovek voli svoju majku i ne znajući, i ne misleći… kao što izvor ne zna da će postati reka (V. V. M.)… jer je to tako prirodno kao i živeti: i tek u času poslednjeg rastanka, on opaža koliko je dubok koren te ljubavi. S njom se ne može porediti nikakva druga ljubav jer se ostale kasnije javljaju, dok je ova od rođenja, od prvog uzdaha i pogleda. Sve ostale ljubavi nam donose slučajnosti u životu, a ova živi od prvog dana u našoj krvi, biću… A kad mama ode… onda… mi tad ne gubimo, samo, majku, s njom nestaje i polovina našeg detinjstva jer je u našem dotadašnjem životu ona zauzimala isto toliko mesta koliko i mi, sami! (Gij de Mopadan)

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Ako nekom nešto nije dalo majčino mleko, kravlje nije nadoknadilo!…

Gledaj vola je l’ debela vrata, a devojci kakva joj je majka!…

I kad kudi, majka blagosilja!…

Majke mrze ratove!…

Majka je uvek sigurna, a otac u većini slučajeva!…

Majka kukavice ne plače!… Plače junakova!…

Klepan kamen bolje melje, tepano dete bolje sluša majku!… Kad majka bije, ne boli; kad majka kune, ne ostvaruje se!…

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Dobro je imati oca i majku, ali je još bolje imati ćaleta i kevu. Svi očevi i majke masiraju svoju decu i iživljavaju se na njima, ali se, samo, s ćaletom i kevom može iskreno razgovarati o svem: o prošlosti, u sadašnjosti i za budućnost!… (Duško Radović)

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Svakom čoveku, sudbina je zapisana u utrobi njegove majke!…

Kad ti je najteže, pomisli na majku, i pomoći će ti, i kad je daleko, i kad je, odavno nema, ona je uvek s tobom!…

Ima dana kad čovek, zbog ovog-onog, neodložnih poslova, često opasnih, koji su zahtevali posebno veliku pažnju i brigu… da ne pomisli na majku – ti dani su izgubljeni!… Trebalo je, i tad, misliti i na majku, dala bi ti dodatnu snagu!…

 

Napisali o majkama… i potpisali se!…

Majka ima veću brigu o detetu nego otac!… (Behauddin el-Makdisi)

Biti majka puno radno vreme, jedan je od najbolje plaćenih poslova. Uzevši u obzir da je plata – čista ljubav!… (Mildred B. Vermont)

Majka leči dodirom, hrabri pogledom, nagrađuje glasom, raduje te toplinom zagrljaja… samo tebe, najviše što može, a kad uspe, i preko tog… samo tvoja MAJKA!… (Velibor Mihić)

Majke – ruke svoje dece – drže, kratko, ali njihova srca, zauvek! (Anonim)

Majke nikad nisu same u svojim mislima. Majka uvek mora da razmisli – dvaput: jednom za sebe i jednom za svoje dete!… (Sofija Loren)

Od svih prava koje žene imaju, najbolje je što mogu biti majke!… (Lin Jutang)

Čovek je mlad dok mu je majka živa!… (Bernard Šo)

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Od ranih nogu, povlačio sam se u sebe. Majka mi je često govorila: Ne znam, sine, u koji sat je po te dobro?!… Da bi me, nekako, oraspoložila, savetovala bi mi: Kad te neko pita kako si, ti reci – dobro, pa će ti i biti dobro!… Bio sam jedinac u siromašnoj porodici što je teško za roditelje, a još teže za dete. Nije mi bilo žao da umrem, ali sam strahovao nad majčinim bolom. Često sam, kao jedinac, pomišljao da mi se, ne daj Bože, štogod desi. Nesreća bi najgore pala na majku! Ja sam joj bio sve i mojom smrću,  izgubila bi i poslednju utehu… Tek kad izgubi majku, čovek postaje svestan kog je imao! (Ivo Andrić)

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Nikad mi njeno jelo nije bilo preslano, puding presladak, hleb bajat, šamar bolan, prekor zloban… Kad bih je sanjao, tog dana bih dobio krila!… Znala je svaku moju tajnu iako joj nikad ništa nisam pričao!… Sve sam mogao da pročitam u njenim očima, samo što sam, ponekad, gledao a trudio se da ne vidim, iako sam znao da je u pravu!… Ponekad bih joj ponešto pebacivao, a ona me je uvek volela bez ostatka!… Nikad mi nije rekla ne zakasni već dobro je što si brzo stigao… moja majka!… Nikad me ništa nije učila, SAMO SAM JE SLEDIO!… (Velibor Mihić)

Priredio: V. V. M.

oOOo