SIMETRIJA

 

– Ne brinite, gospodine. Naša agencija će Vas u potpunosti zadovoljiti.

– Da li ste sasvim sigurni da će sve na dobro izaći?

– Ne bojte se, gospodine. Još nijednom nismo bili neuspešni.

– A ako bi ona posumnjala u moje namere?

– Budite spokojni, gospodine. Za ženu to uvek bude iznenađenje.

– Voleo bih da sve izgleda kao slučajnost, kao da je sudbina sve to udesila…

– Naravno, gospodine. Vaša želja je za nas zapovest.

– Želeo bih da se oženim, posredstvom vaše agencije. Sam to nikad ne bih mogao.

Agencija i simetrija

– Želeo bih da uklonim svoju ženu, posredstvom vaše agencije. Sam to nikad ne bih mogao.

– Naravno, gospodine. Vaša želja je za nas zapovest.

– Voleo bih da sve izgleda kao slučajnost, kao da je sudbina sve to udesila…

– Budite spokojni, gospodine. Za ženu to uvek bude iznenađenje.

– A ako bi ona posumnjala u moje namere?

– Ne bojte se, gospodine. Još nijednom nismo bili neuspešni.

– Da li ste sasvim sigurni da će sve na dobro izaći?

– Ne brinite, gospodine. Naša agencija će Vas u potpunosti zadovoljiti.

.

Jovan Bajc

Najlepša ostvarenja sa XIII konkursa za najkraću kratku priču IK Alma